Televerket

Telegrafbygningen i Oslo ble oppført 1916–1924 for å huse Telegrafverkets administrasjon.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Televerkets grå telefon var standardmodellen i norske hjem fra 1960-åra.
Foto: Stig Rune Pedersen (2007).

Televerket var et statlig, norsk teleselskap, stiftet som Det Norske Telegrafvæsen i 1855. Selskapet fikk etter hvert enerett til å bygge ut og drive det offentlige telenettet i Norge.

Det har senere hatt navn som Kongelige Elektriske Telegraf (1855), Telegrafvæsenet (1866), Statstelegrafen (1906), Den norske Rigstelegraf (1914), Telegraphværket (19181919), Telegrafvesenet (19191933), Telegrafverket (19331969), Televerket (1969-1994, med kortformen Tele fra 1980). Navneskiftet til Televerket i 1969 skjedde i forbindelse med at en begynte å sende data over telenettet.

I januar 1995 ble Televerket et statlig eid aksjeselskap og nedlagt som forvaltningsbedrift. Samtidig ble navnet endret til Telenor AS. Telenor har senere blitt delprivatisert og børsnotert.
Kilder


  Denne artikkelen inngår i prosjektet Samkult.
Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.