Thorleif Schjelderup (1822–1883)

Thorleif Schjelderup (født 2. juni 1822, død 11. desember 1883) var grosserer og konsul. Han var sønn av oberstløytnant Peter Andreas Schjelderup (1796–1854), og var gift med Frederikke Marie, født Caspary (1832-1897).

Thorleif Schjelderup.
Foto: Ukjent, hentet fra Amundsen (red.): Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947.
Thorleif Schjelderup er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Thorleif Schjelderup var far til forretningsmannen Thorleif Schjelderup (1859–1931), farfar til Ferdinand Schjelderup (1886-1955) og Gunnar Schjelderup (1895-1972), og oldefar til Thorleif Schjelderup (1920-2006).

Schjelderup drev en omfattende forretningsvirksomhet i Christiania (firmaet Ludwigsen & Schjelderup), og var konsul for Portugal i Norge. I 1876 sto han bak oppføringen av Bygdøy kapell (brant i 1958, erstattet av dagens Bygdøy kirke).

Schjelderup ble ridder av St. Olavs Orden i 1877. Han er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

I en nekrolog i Aftenposten 12. desember 1883 ble Thorleif Schjelderup beskrevet slik (utdrag):

Portugisisk konsul hersteds, grosserer Thorleif Schjelderup er igaaraftes afgaaet ved døden efter et kortvarigt sygeleie og i en alder af 61 aar. Konsul Schjelderup var en agtet mand, der inden vaar handelsstand indtog, som en af cheferne for huset "Ludwigsen & Schjelderup", en anset stilling.

Kilder

  • Aftenposten 12. desember 1883: nekrolog over Thorleif Schjelderup.
  • Amundsen (red.): Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847-1947. Oslo : Grøndahl, 1947. Digital versjonNettbiblioteket
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!