Tjeldsund lokalhistorielag

Tjeldsund lokalhistorielag i Tjeldsund kommune ble stiftet i 1977. Laget utgir Årbok for Tjeldsund.

Eksterne lenker

Lagets nettsider

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!