Torget (Bergen)

Torget i Bergen, ofte kalt Fisketorget, er markedsplassen som ligger innerst i Vågen. Det har i lang tid vært et viktig sted for omsetning av fisk og annen sjømat, såvel som frukt, bær og blomster. I nyere tid har det blitt en viktig turistattraksjon, og det har også kommet til souvenirboder der.

Motiv fra Torget.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Torget er avgrensa av Bryggen i nord, Vetrlidsallmenningen og Bryggesporen i nordøst, Vågsallmenningen i sørøst, Torgallmenningen i sør og Strandkaien i sørvest.

Historie

Det første torget som er nevnt i Bergen lå ved enden av Nikolaikirkeallmenning, og er omtalt allerede i 1278. I 1558 flytta Christoffer Valkendorf det ned til Vågen, rett nedenfor Skostrædet. Det ble så satt opp en brygge mellom Torget og det som da het Vågsallmenningen, i dag Torgallmenningen.

Etter bybrannen i 1702 ble området regulert. Den indre delen av Vågen ble fylt opp med grus fra branntomtene. Pælebrygga Triangelen ble oppført i 1730. Lenge solgte man fersk fisk rett fra båtene. I 1889 ble det på grunn av kloakkutstlippene i Vågen bestemt at man skulle bygge 60 kummer for salg av levende fisk på Zachariasbryggen.

Av senere endringer kan nevnes en utvidelse av kaifronten i 1911, bygging av blomstertorget på Strandkaien i 1923 og opprettelsen av et torg for frukt og grønnsaker øst for fisketorget. I 1972 ble så Torget innskrenka med 350 m² i henhold til byens gatebruksplan, noe som førte til store protester. I 2011 åpnet en mathall på Torget.

Mellom fiske- og grønnsaktorget ble det i 1921 reist et minnesmerke over krigsseilere som omkom under første verdenskrig. Det er kjent som Minebøssen, og består av en sjømine på en sokkel, med et bronserelieff av Sofus Madsen. Minen ble gjort om til innsamlingsbøsse for etterlate etter falne krigsseilere.

En sirkelrund kiosk på Torget ble oppført i 1929 som aviskiosk og offentlig toalett. Den ble raskt kjent som «Rundetårn». I 1985 ble den bygd om, slik at det nå bare er kioskdrift der.

Eksplosjonen på Vågen i april 1944 førte til store skader på Torget og bygningene omkring det.

Bygninger

Det er flere bygninger som har adresse til Torget:

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1 Omkr. 1702 Bygård Oppført som to bygårder etter brannen i 1702, og nokså raskt slått sammen til én bygning. Fra 1913 Kaffistova; huset ble kjøpt av Bondeungdomslaget i Bergen i 1911.
3 Før 1807 Bygård Reist som herskapsbolig.
5 Omkr. 1800 Bygård
9 Før 1766 Bygård Nevnt i 1766 som skipsreder Henrich Arnold Meyers hus.
11 Bygård Tidligere nr. 28. Kjøpt av Johan Petersen 1869. Utvida 1880–1881.
15 1700-tallet Bygård Oppført på slutten av 1700-tallet. Nygotisk fasade fra 1880.
17 Bygård Kjent som Kiedinghjørnet. Brennevinshandel og skjenkested 1829–1865, drevet av Jørgen Kieding og sønnen Johan Fredrik Kieding. Andreas Christopher Klagenberg overtok, og drev til han gikk konkurs i 1884.

Litteratur