Tranøy kystlag

Tranøy kystlag ble stiftet høsten 2007, og er én av de yngste tilvekstene blant kystforeningene. Som navnet indikerer, er laget tilhørende i Tranøy kommune, geografisk bestemt på søndre del av Senja i Troms. Hovedformålet med kystlaget er kystkulturarbeid, og spesielt å ivareta verneverdige fartøy. Laget, som er en del av Forbundet KYSTEN, har 31 medlemmer.

Tranøy kystlags båt «Senjapynt».
Foto:  
Fra dekket på «Senjapynt».
Foto:  

MK Senjapynt

[DETTE AVSNITTET BLE SKREVET I 2012 OG BØR OPPDATERES.] Mange har sett på det som en tragedie dersom den flotte båten skal høgges opp. Og sia den er den siste større trebåten i Tranøy, har kystlaget engasjert seg for å overta den. Det koster kystlaget 62.500,- kr å overta båten. Investeringsbehov er på cirka 300.000,- for å få båten i stand. Laget er allerede i gang med å rydde og se over ting som kan gjøres nå.

M/K "Senjapynt" kom som nybygd båt til brødrene Kjell og Eldar Benjaminsen i Skrolsvik, er bygd som krysser, Sund på Hemnesberget og er 51,3 fot lang, bredde 15,4 og dybde 7,1. Første motoren var en 75 hk dobbelsylindret Heimdal, neste motor var en Scania på 153 hk montert rundt 1970, siste motoren er montert er en Scania på 230 hk, montert 1981 på Hals samtidig som det ble bygd nytt overbygg. Båten kom 13. august 1960, og kostet ferdig rigget 200.000,-.

Marcus Thrane

Tranøy kystlag har også fått i oppdrag å drifte fembøringen Marcus Thrane, som har status som Norges eldste fembøring. Foreløpig ligger båten i et naust i påvente av reparasjon og utbedring. Laget håper at den ikke om så lenge vil være rehabilitert og tilbake på sjøen der den hører hjemme.

Ledere

  • Erling Albert Johansen (f. 1946), pr. 2022?

Kilder og litteratur