Tylft er et gammelt ord for et dusin, det vil si 12 stykker av noe. Det ble særlig brukt om tømmerstokker.