USBL

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 5. okt. 2021 kl. 11:36 av Marthe Glad (samtale | bidrag) (bm)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Årvoll skole bygges. Foto: Groruddalen historielag.

USBL, Ungdommens selvbyggerlag er et boligbyggelag som ble stifta i Oslo 1948. Idag (2021) forvalter USBL mange borettslag på Østlandet. De står for nybygg og forvalter eksisterende boliger. På 70-tallet var de også involvert i byfornyelsen, særlig på Bjølsen i Oslo.

Historie

Ungdommens selvbyggerlag ble stifta på initiativ fra Norsk leieboersamband i 1948. Leieboersambandet hadde tidligere prøvd å få med seg Ungdommens Arbeidstiltak på å sette i gang boligbygging av og for ungdom. Planen var å bruke dugnad for å hjelpe hverandre og seg selv til å skaffe egenkapitalen som trengs for å skaffe bolig, men som var vanskelig for ungdom å spare seg til. Da det ikke førte fram sendte leieboersambandet ut et opprop til Osloungdommen:

Bolignøden i landet fører med seg alvorlige skader for hele befolkningen, men den går særlig sterkt ut over ungdommen. Tusener av unge mennesker hindres i å sette bo og får sin arbeidsevne og arbeidslyst nedsatt. Enkelte steder i landet har ungdommen tross alle vanskeligheter kunnet få utfoldelse for et visst initiativ når det gjelder løsningen av sitt boligproblem, men denne adgang har hittil vært stengt for ungdommen i de større byer, og spesielt for ungdommen i Oslo (...)

Først forsøkte laget å få tilfelt tomter fra Oslo kommune, men da det viste seg vanskelig kjøpte de i 1950 tomter på Kjelsås og Årvoll.

Tildelinga av nye boliger skjedde gjennom et poengsystem. For å sørge for prioritering kunne medlemmene få opptil 150 poeng basert på hvor sterkt de trengte ny bolig. Man kunne få ekstrapoeng for å ha vært lenge med i laget, for å ha særs dårlige boforhold fra før, og for å ha familie. De med flest poeng fikk først tildelt leilighet. Men mesteparten av boligpoenga ble opptjent gjennom dugnadsarbeid - ved å være med på husbygginga fikk man ett boligpoeng per arbeidstime. Det var også gjennom dugnad selve husbygginga skjedde de første fem åra.

I 1950 ble laget sammenslutta med Ungdommens Boliglag A/L. Det første feltet som sto ferdig var Stig på Årvoll, i 1951. I 1953 gikk USBL bort fra dygnadslinja og gikk over til mer industriell boligproduksjon.

Kilder