Unntakstilstanden i Midt-Norge 1942

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Unntakstilstanden ble innført av Reichskommissar Josef Terboven, her fotografert under et besøk i Trondheim noen måneder tidligere.
Foto: Ukjent

Unntakstilstanden i Midt-Norge 1942 ble innført av Reichskommissar Josef Terboven den 6. oktober 1942 etter tre sabotasjeaksjoner og Majavatnaffæren. Den gjaldt for Trondheim kommune med omliggende kommuner, hele Nord-Trøndelag og Grane kommune i Nordland. 34 nordmenn ble henretta i løpet av unntakstilstanden, som varte fram til 12. oktober 1942.

Bakgrunn

Den 5. mai utførte kommandosoldater fra Kompani Linge en sabotasjeaksjon mot en transformatorstasjon på Thamshavnbanen ved Bårdshaug. Dette førte til at transporten av svovelkis, en råvare tyskerne trengte i krigsindustrien, fra Løkken gruver ble midlertidig stansa. Den 6. september inntraff Majavatnaffæren, der to tyske soldater falt i kamp med motstandsfolk. Deretter fulgte en nye sabotasjeaksjoner, først mot kraftverket i Glomfjord den 20. september og så mot Fosdalen gruver den 5. oktober.

Innføring av unntakstilstand

Josef Terboven begynte den 5. oktober å forberede innføring av unntakstilstand. Han hadde som Reischkommissar, øverste leder for det okkuperte Norge, anledning til å innføre det som i tysk rett het Zivilen Ausnahmenstand, eller «sivil unntakstilstand». I en slik situasjon ble alle normale regler for rettsvesenet oppheva, og domstolene ble erstatta av standretter, der dødsstraff eller frikjenning normalt var de eneste alternativer. I og med at sabotasjeaksjonene trua leveranser av krigsviktige råvarer til Tyskland måtte Terboven handle.

Kl. 05.00 den 6. oktober begynte unntakstilstanden å gjelde i følgende områder: Trondheim, Byneset, Strinda, Malvik, Klæbu, Leinstrand, Buvik, Børsa, Orkdal, Orkanger og Orkland kommuner i Sør-Trøndelag, hele Nord-Trøndelag samt Grane i Nordland. Også i Vevelstad skulle inntakstilstanden få direkte konsekvenser, selv om den ikke formelt var innført der.

Blant reglene som ble innført var følgende:

  • Portforbud mellom 20.00 og 05.00.
  • Alle offentlige lokaler måtte stenge kl. 19.00.
  • Teatre og kinoer ble helt stengt.
  • Restriksjoner på bruk av offentlig transport.
  • Salg av tobakk stansa i Trondheim og på Strinda.
  • Mer enn to tusen mann fra tysk og norsk ordenspoliti, tysk sikkerhetspoliti og Wehrmacht satt inn i området.

Konsekvenser

Den mest dramatiske konsekvensen var at 34 menn ble henretta. Disse henrettelsene skjedde ved Falstad fangeleir. Formelt ble de dømt for sabotasjeforsøk, men det dreide seg egentlig om gisler som var valgt ut fordi de hadde en tilknytning til motstandsarbeid. 24 av dem kom fra Grane og Vevelstad kommuner i Nordland, mens de ti siste var fra Trondheim, Møre, Røros og Orkanger. De ti første henrettelsene ble utført om morgenen den 7. oktober, men de ble annonsert allerede på kvelden den 6. oktober for å sette skrekk i befolkninga.

12 857 personer, 3372 kjøretøy og 1434 hus ble kontrollert under unntakstilstanden. 91 personer ble arrrestert. De vanligste grunnene til arrestasjoner var brudd på portforbudet, innehav av radio eller våpen samt innehav av større pengesummer man ikke kunne gjøre rede for.

Se også

Litteratur