Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet (UD) ble opprettet 7. juni 1905, samme dag som unionen med Sverige ble oppløst. Det ble i regjeringsresolusjon samme dag besluttet at Handelsdepartementets utenriksavdeling fra 15. juni samme år skulle bli eget departement. Første sjef ble statsminister Jørgen Løvland som hadde vært norsk statsminister i Stockholm siden 11. mars 1905. Han tiltrådte da Handelsdepartementets utenriksavdeling som statsråd fra 15. juni. 1. desember 1905 ble Utenriksdepartementet formelt opprettet, med Løvland som utenriksminister.

Utenriksdepartementet har sine kontorer i Victoria terrasse med hovedinngang fra 7. juni plass.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

Den statsråd som forestår Utenriksdepartementet, blir kalt utenriksminister. Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister.

Departementets ansvarsområder er Norges forhold til fremmede land og internasjonale organisasjoner, utenrikshandel, kulturelt samkvem med utlandet og Norges forhold til utviklingslandene. UD administrerer også Kongehuset, ordens- og dekorasjonsspørsmål og flaggspørsmål.

Norge kunne umiddelbart etter opprettelsen likevel ikke sende ut diplomater, eller på andre måter opptre som en utenrikspolitisk aktør, før landet var anerkjent internasjonalt som en selvstendig stat. Anerkjennelsen avhang på sin side av en formell og reell sanksjon fra kong Oscar II. Inntil denne kom 26. oktober 1905 skulle norske utenriksinteresser fortsatt ivaretas av svenske ambassader og konsulat. Det første landet Norge hadde diplomatiske forbindelser med, var USA.

I 1922 slo man sammen de diplomatiske og konsulære delene av utenrikstjenesten, noe man allerede hadde begynt med i andre europeiske land på denne tiden. Samme år ble det også etablert en egen rekrutteringsordning for utenrikstjenesten, basert på et årlig opptak av aspiranter. Denne aspirantordningen finner sted også i dag.

Da Norge ble okkupert under andre verdenskrig, flyttet Utenriksdepartementet sine kontorer til London og returnerte først til norsk jord 1. juli 1945 etter nesten fem år i eksil.

Liste over utenriksministre

 
Jørgen Løvland var Norges første utenriksminister 1905-1908. 1907-1908 var han både statsminister og utenriksminister. Han er gravlagt i Æreslunden ved Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Statsråd Periode Parti
Jørgen Løvland 1905-1908 V
Wilhelm Christophersen 1908-1910 V
Johannes Irgens 1910-1913 H
Nils Claus Ihlen 1913-1920 V
Christian Fredrik Michelet 1920-1921 H
Arnold Ræstad 1921-1922 V
Johan Ludwig Mowinckel 1922-1923 V
Christian Fredrik Michelet 1923-1924 H
Johan Ludwig Mowinckel 1924-1926 V
Ivar Lykke 1926-1928 H
Edvard Bull 1928 Ap
Johan Ludwig Mowinckel 1928-1931 V
Birger Braadland 1931-1933 B
Johan Ludwig Mowinckel 1933-1935 V
Halvdan Koht 1935-1940 Ap
Trygve Lie 1940-1946 Ap
Halvard Lange 1946-1963 Ap
Erling Wikborg 1963 Krf
Halvard Lange 1963-1965 Ap
John Lyng 1965-1970 H
Svenn Stray 1970-1971 H
Andreas Cappelen 1971-1972 Ap
Dagfinn Vårvik 1972-1973 Sp
Knut Frydenlund 1973-1981 Ap
Svenn Stray 1981-1986 H
Knut Frydenlund 1986-1987 Ap
Thorvald Stoltenberg 1987-1989 Ap
Kjell Magne Bondevik 1989-1990 Krf
Thorvald Stoltenberg 1990-1993 Ap
Johan Jørgen Holst 1993-1994 Ap
Bjørn Tore Godal 1994-1997 Ap
Knut Vollebæk 1997-2000 Krf
Thorbjørn Jagland 2000-2001 Ap
Jan Petersen 2001-2005 H
Jonas Gahr Støre 2005-2012 Ap
Espen Barth Eide 2012-2013 Ap
Børge Brende 2013-2017 H
Ine Marie Eriksen Søreide 2017–2021 H
Anniken Huitfeldt 2021– Ap

Kilder