Vardal bygdebok

Vardal bygdebok er et firebindsverk som er skrevet av Torgeir Lauvdal. Lauvdal var lærer ved Haug skole i Vardal og skreiv manuskriptet på fritida. Han ble i 1916 utnevnt til formann i bygdebokkomiteen. Utgivelsen av boka begynte som hefter i 1930, og i 1941 forelå firebindsverket innbundet. Ifølge sønnen Arne mottok ikke Lauvdal noen godtgjørelse for arbeidet.

Digitale utgaver