Vestbygda (Gjerdrum)

Vestbygda er den nordvestre delen av romeriksbygda Gjerdrum, nord for Kulsrud og vest for Kankedalen. Denne delen av bygda omfatter følgende navnegarder: Nærlaus, Hungerholt, Rud, Fossum, Åmot, Gisti, Trollsnes, Dølienga, Rustad, Eikeberg, Skei, Vestby og Kogstad. Noen av gardene i Vestbygda, særlig Nærlaus og Hungerholt, har sia 1970-tallet blitt nedbygd med eneboliger. De utgjør en del av den sammenhengende tettbebyggelsen Grønlund i Romeriksåsen.

Sentrum i Vestbygda var området rundt Åmot Meieri, der det også var landhandel og busstasjon.

Kilder og litteratur