Vestmannalaget (Oslo)

Vestmannalaget var eit av innflytterlaga i Kristiania, skipa i 1900. Laget slutta seg seinare til Oslo Fylkeslag av Noregs Ungdomslag.

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!