Vestre Toten kirkelige fellesråd

Vestre Toten kirkelige fellesråd er et samlende organ for Den norske kirkes menigheter i Vestre Toten kommune i Toten prosti i Hamar bispedømme.

Fellesrådet dekker de tre menighetene Ås, Raufoss og Eina. I fellesrådet sitter representanter fra hvert av de tre menighetsrådene, og en prest utpekt av biskopen og en kommunal representant valgt av kommunestyret.

Kirkevergen er fellesrådets daglige leder og saksbehandler, og har kontor i Kirkevegen 4 på Raufoss.

Kilder