Vi vil oss et land

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile av forsiden til «Vi vil oss et land» nr. 3 1940, julenummeret. Hentet fra Hirsch 1945, «Norsk presse under hakekorset».

Vi vil oss et land var en illegal avis utgitt i Oslo under andre verdenskrig. Utgivelsen startet allerede i 1940 av gruppa som kalte seg Operasjon Derby, og avisen ble gitt ut gjennom 1940 og 1941 med varierende hyppighet. Blant de involverte var Max Manus, Gregers Gram, Kolbein Lauring og Gunnar Sønsteby; de ble alle senere medlemmer av Oslogjengen. Manus skrev i Det vil helst gå godt at de som redigerte avisen «er glemt av verden» – det var med andre ord også en del andre, mindre kjente medlemmer av motstandsbevegelsen med i redaksjonen.

Avisa ble først satt og trykt på Hamar, men etterhvert ble mobile trykkerier tilgjengelige slik at den kunne produseres i dekkleiligheter i Oslo.

Lauring ble arrestert av Gestapo i 1941, og satt to år og ni måneder på Grini. De andre medlemmene ble mer aktive i andre motstandsaktiviteter, men fortsatte også med propagandavirksomhet. Lauring sluttet seg til dem etter endt fangenskap. I de to siste årene av krigen var flere av de aktive i avisa å finne i Oslogjengen.

Utgave nr. 3 1940 ble utgitt som et julenummer. På forsiden var budskapet blant annet:

Til hverandre her hjemme sender vi julehilsen med løfte om å holde ut til seieren er vunnet. Det primære for oss i dag er å vinne Norge tilbake, alt annet må vike for dette ene. Norges frihet skal gjenreises, det er vår faste beslutning. Ingen naziterror skal kunne knekke oss, vi skal stå fast.

Litteratur

  • Manus, Max: Det vil helst gå godt. Utg. Steensballe. Oslo. 1945. Digital versjonNettbiblioteket
  • Trygve Hirsch 1945: "Norsk presse under hakekorset. Den illegale presse. Bind III", Tell forlag, Oslo.