Visterflo

Visterflo er en sjø i Glommas vestre løp forbi Sarpsborg, på grensen mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, 3,9 km2. Snevres inn like før munningen i Glommas hovedløp; sundet kalles Rolvsøysund. Østfoldbanens vestre linje og Fv. 109 (Sarpsborg–Fredrikstad) går på bro over Rolvsøysund.

Visterflo
Basisopplysninger
Visterflo.jpg
Bildetekst: Visterflo med utløpet av Eidet tømmertunnel med tilhørende lenser.
Areal: 3,9 km²
Høyde: 0,1 moh
Vassdrag: Glomma
Kommune: Sarpsborg
Fredrikstad
Fylke: Viken

Innsjøen ligger praktisk talt på havnivået, og er påvirket av tidevann. Saltvannsinnslaget gjør innsjøen uegnet til drikkevannskilde, og Fredrikstad henter dette fra Vestvannet lenger oppe.

Førsteleddet i navnet kommer av norrønt «vist», i betydningen 'oppholdssted, bosted', og «flo», av flóa, 'flomme over', dvs. elveutvidelse.

Kilder

Koordinater: 59.3011° N 11.0007° Ø