Yri i Oldedalen

Bruksnummer 1

Ingebrigt Simonsen er brukar i 1907. Bruket er skuldsatt til 3.09 mark.[1].

Bruksnummer 2

Bent Rasmussen er brukar i 1907. Bruket er skuldsatt til 1.88 mark.[2].


Referanser

  1. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt
  2. Norges matrikel : matrikulerede eiendomme og deres skyld den ... i ... amt : Nordre Bergenhus amt
Denne siden trenger opprydding. Det kan for eksempel dreie seg om innholdsmessig struktur, framstilling eller språk. Se evt. diskusjonssiden for merknader.