Arbeidernes ungdomsfylking

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «AUF»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Den ble grunnlagt i 1927, men regner sitt stiftelsesår for å være 1903. De fleste prominente AP-politikere har fått sin politiske grunnopplæring i AUF.

Forhistorie

Arbeiderpartiet fikk sin første ungdomsorganisasjon i 1903, da Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund (NSUF) ble stiftet på initiativ av Jacob Vidnes. Denne organisasjonen hadde Klassekampen som sitt medlemsblad som lenge ble redigert av Eugene Olaussen. Da de store ideologiske rivninger, som NSUF var en av hoveddrivkreftene bak, slo ut i Påskelandsmøtet (1918), DNAs innmelding i Komintern i 1919, og splittelsene ved at «høiresocialisterne» brøt ut av Arbeiderpartiet og dannet Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti i 1921 og at DNA brøt ut av tredje internasjonale på sitt ekstraordinære landsmøte i 1923, som førte til at Norges Kommunistiske Parti ble dannet, kom det også til en naturlig splittelse i NSUF. Etter Kominterns 2. kongress i 1920 måtte medlemsorganisasjonene gå bort fra benevnelsen sosialdemokrat i navnet, og i Norge førte dette blant annet til at NSUF skiftet navn til Norges Kommunistiske Ungdomsforbund (NKU). Norges Socialdemokratiske Arbeiderpartis ungdom stiftet sin ungdomsorganisasjon i 1921, og etter DNAs landsmøte 4. november 1923 ble Norges Venstrekommunistiske Ungdomsforbund stiftet som Arbeiderpartiets ungdomsforbund, mens NKP - som ble stiftet samme dag, naturlig nok beholdt NKU.

Men disse forholdene til tross, eller nettopp derfor; Både AUF og NKU regner sitt stiftelsesår fra 1903.

AUFs glanstid

Grunnleggelsen av AUF skjedde ved at ungdomsorganisasjonene til Det norske Arbeiderparti og Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti igjen ble samlet, der også en god del av NKPs framstående medlemmer gikk med. Det var da omkring 10 000 medlemmer, og medlemstallet ble omkring tredobla i åra fram til andre verdenskrig. Under krigen var AUF, i likhet med alle politiske organisasjoner foruten Nasjonal Samling forbudt, men organisasjonen ble raskt reorganisert etter frigjøringa, trass i at mange av dens medlemmer da gikk inn i NKU og NKP, noe vi finner årsaken til i den illegale motstand som NKP sto for under okkupasjonstida.

Som mange andre ungdomspartiet har AUF ofte vært mer radikalt enn moderpartiet. Under EF- og EU-stridene i 1972 og 1994 gikk AUF mot medlemsskap, mens Arbeiderpartiet var for. AUF har også gått lenger i blant annet miljøspørsmål, internasjonale spørsmål som kampen mot apartheid og Israel-/Palestina-konflikten osv.

Utøya

AUF eier Utøya i Tyrifjorden, og har årlig sommerleir der. I 2011 ble organisasjonen ramma av terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, der 67 deltagere på sommerleiren ble skutt og drept, og mange ble skada. Sommerleirene ble i 2013 og 2014 arrangert på Gulrud leirsted i Modum, men ble igjen arrangert på et delvis ombygget Utøya fra 2015.

Organisasjonen gir ut medlemsavisa Praksis, opprinnelig kalt Arbeiderungdommen og fra 1953 til 1973 Fritt Slag.

Ledere

Kilder

Videre lesning