Akershus Energipark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Akershus EnergiPark ved Lillestrøm.

Akershus Energipark er et fjernvarmeanlegg utenfor Lillestrøm, som ble etablert i 2011. Det gir energi til oppvarming for områdene Lillestrøm, Kjeller, Skjetten og Skedsmokorset. Anlegget inngår i Forskningsparken Kjeller under Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Lokale energiressurser

Energiparken er basert på 100 prosent fornybar energi, hvor det er lagt stor vekt på å bruke lokale energiressurser av forskjellig slag. Hovedkilden til varmeproduksjonen er skogsflis. I tillegg til dette bruker sentralen:

  • Biogass som kommer i en 5 km lang ledning fra Bøler deponi i Berger gjenvinningsstasjon.
  • Varmepumper som henter varme fra kloakken i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen.
  • Solvarmeanlegg som alene leverer 4 GWh årlig.
  • Topplasten dekkes med animalsk bio-olje, for ikke å beslaglegge arealer for matproduksjon.
  • Anlegget er utstyrt med en akkumulatortank på 1200 m³ hvor energi lagres for å dekke forbrukssvingninger over døgnet.
Fjernvarmerør for Akershus Energi.

Fjernvarmesentralen vil årlig produsere 150 GWh klimanøytral energi. Dette tilsvarer varmebehovet for 15 000 husstander og vil redusere CO2-utslippet med mer enn 30 000 tonn per år.

Akershus EnergiPark er kommet i stand som resultat av et tett samarbeid mellom Akershus Energi, næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen.

Solvarmeanlegget

Norges første storskala solvarmeanlegg finnes i Akershus EnergiPark ved Lillestrøm. Nærmere 13000 kvm solfangere er utplassert. Noen spør seg om det egner seg å bruke solenergi i Norge, men soldata for Sør-Norge viser at vi har bare 10 % mindre solinnstråling enn sør i Danmark, hvor sol er en stor og viktig energikilde.

Solfangerne utnytter varmen fra sola til å varme opp vann til fjernvarmeanlegget.

Solvarmeanlegget for Akershus Energi ved Lillestrøm.

Arrangement

Anlegget består av 915 solfangere som er plassert ut på et område på 30 dekar. Solfangerne står fastmontert og er orientert mot syd. De har en hellingsgrad på 41 grader, og er plassert med 5 meters mellomrom. Hvert panel er 14 kvm stort, og til sammen er det nærmere 13.000 kvm solfangere.

Et solfangerpanel består av en mørk metallplate med kobberrør montert på baksiden. For å unngå varmetap er panelene godt isolert på alle kanter. Også glasset på forsiden er isolert. I panelet sirkulerer det ca. 15 liter væske i 24 parallelle kobberrør. Væsken består av 50 % vann og 50 % bioglykol for å unngå frostsprengning.

Solfangerne er koblet sammen i rekker. I enden av hver rekke er det et oppsamlingsrør som går inn til varmesentralen.

Kilder


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.