Bruksnummer

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Bnr.»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bildet viser bygningene på gårdsnummer 4023, bruksnummer 1 i Larvik, som er Lauve i Hedrum. Til gårdsbruket hører også bruksnummer 15, som er en skogteig lenger vest.

Et bruksnummer er et nummer som er tilordnet eiendommer som er særskilt skyldsatte. Ett eller flere bruksnummer utgjør et gårdsnummer. Et bruksnummer kan være delt i seksjoner. Bruksnummerne ble innført i forbindelse med 1886-matrikkelen og erstattet de eldre løpenummerne.

Løpenummerne var lite fleksible fordi de var løpende for en hel kommune. Således kunne brukene under gårdsnummer 15 ha løpenummer 34-36, brukene under gårdsnummer 16 ha løpenummer 37-40 osv. Om det bruket som hadde løpenummer 35 ble delt i to, måtte man ty til bokstaver for å skille dem - de nye brukene fikk løpenummer 35a og 35b. Med stadige delinger, der løpenummer som 35aba ikke var uvanlig, ble dette upraktisk.

Bruksnummerne løper derimot kun for det enkelte gårdsnummer, slik at brukene (de særskilt skyldsatte eiendommene) under hvert gårdsnummer er nummerert fra 1 og oppover. Ved delinger vil som regel det ene delingsproduktet beholde moderbrukets bruksnummer, mens det andre delingsproduktet (eller de øvrige delingsproduktene) tilordnes det laveste ledige bruksnummer. Ved sammenslåinger av bruksnummer, går som regel det ene nummeret slettet.