Forstaden (Fredrikstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Forstaden»)
Hopp til navigering Hopp til søk
På dette Fredrikstadkartet fra 1790 finner vi Forstaden avmerka.

Forstaden i Fredrikstad var tidligere navnet på det området som i dag er søndre del av Vestre Fredrikstad, det vil si den delen av sentrum som ligger vest for Glomma og sør for jernbanen. Dette må ikke sammenblandes med Vaterland, som også opprinnelig var en forstad til Gamlebyen.

Forstaden ble offisielt oppretta som bydel ved kongelig reskript av 1735. Dette skjedde mot innvendinger fra priviligerte borgere, som ikke ønske en utvidelse av byområdet hvor man kunne drive handel. I 1739 ble grensene klarere definert, slik at Forstaden ble definert som området vest for Glomma fram til kongeveien over Nygaards grunn fram til Veumbekkens evje (Evja).

I siste del av 1800-tallet falt navnet Forstaden gradvis ut av bruk, og ble erstatta med Vestsiden. På det tidspunkt bodde det allerede flere i Forstadens område enn i Gamlebyen. Navnet Vestsiden har ikke lenger noen offisiell status, men er fremdeles i bruk ettersom det er en grei betegnelse på sentrumsområdet.

Kilder