Frederik Christopher Cicignon

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Frederik Christoph de Cicignon»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Frederik Christopher Cicignon (født 1667, død 1719) var generalmajor og kommandant på Fredrikstad festning 1717-1718. Han var sønn av den kjente ingeniøren fra Fredrikstads utbygging, generalmajor Johan Caspar Cicignon og Ingeborg Sophie Hagedorn. Han ble i 1697 gift med Karen Hausmann (1684-1744), datter av Caspar Hermann von Hausmann, kommanderende general i Norge, og Karen Toller.

I 1688 ble han kaptein, 4. september 1694 major og 2. april 1695 generaladjutant. Den 1. desember 1696 ble han utnevnt til oberstløytnant ved Vesterlenske regiment. Han var med som generaladjutant hos Gyldenløve i Italia 1701-1703. Han ble karakterisert oberst den 12. desember 1702, og virkelig oberst 15. desember 1703. Han ble da også sjef for det tidligere Hausmanns gevorbne (vervede) infanteriregiment.

Cicignon ble brigader «til fots» 25. juli 1710, og var i august 1711 sjef for galeiflottiljens landgangskorps under Løvendals innfall i Båhuslen. Han dro med sitt regiment til Danmark 1713, og deltok i felttoget i Holsten og Nord-Tyskland til 1716. Den 28. juni 1713 ble han generalmajor, og fra 27. november 1717 var han kommandant i Fredrikstad. Han synes ikke å ha slått seg til ro her, allerede 21. mars 1718 ble hans etterfølger utnevnt, og Cicignon forlot festningen med en avskjedssalutt på tre skudd. Han var deretter med i den kommisjonen som skulle iverksette organiseringen av den norske hær, til han døde i 1719.

Etter at Cicignon hadde reist, fulgte en periode med flere interimskommandanter i påvente av at generalmajor Vind skulle overta.

Barn

  • Sønnen Ulrich Friedrich de Cicignon (1699-1772) ble i 1733 gift med sin kusine Nicoline (Nicolaina) Antoinette Brügman (1717-59), og de bosatte seg på gården Frogner ved Christiania. Han ble senere stiftamtmann i Bergen og generalmajor.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.
  • Munthe, C.O: Fredrikshalds og Fredrikstens historie indtil 1720, 1906.
  • Scheel, C.F.: Slekten Scheel i Danmark og Norge mv, 3. rev. utg., 2011.


Forgjenger:
 Vincents Budde 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Johan Henrich Selmer