Frederik Otto von Rappe

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Frederik Otto von Rappe (født 3. oktober 1679 i Fredrikshald, død 2. desember 1758 i København) var stiftamtmann i Akershus stiftamt fra 1740 til 1750.

Liv og virke

Han ble offiser i 1699, med generalmajors grad fra 1735. I 1736 var han kommissær ved grensereguleringa. Rappe var så stiftamtmann i Akershus 1740–1750. I perioden 1740-1747, før Jacob Benzon ble utnevnt til visestattholder, var han dermed Norges høyeste embetsmann. I perioden 1750-1754 var han overpresident i København.

Rappe ble ridder av Dannebrogen i 1740, geheimeråd i 1747. I 1752 ble han generalløytnant, og mottok også den danske troskapsordenen, L'Union parfaite.

Slektsforhold

Han ble i 1728 gift med Dorothea Gjords (1686-), datter av handelsmann og justisråd Giord Andersen (1651-1720) og Elisabeth Trane (1650-1713) (se Thrane (slekt)).

Frederik Ottos far var kommandant på Fredriksten festning Joachim Caspar von Rappe (ca. 1640-1699). Moren hadde etternavn v. Winterfeldt.

Hans farfar var Hans Jürgen von Rappe, «Junker, auf Beselin erbgesessen», nevnt i 1637 og 1651. Han skal ha vært en yngre bror av Burchard Christian von Rappe, nevnt 1637, og Margarete Rappe, nevnt i 1637 som «Klosterjungfrau» til Dobbertin. I 1638 solgte disse tre søsknene sin åttendedel av godset Oberwarnow. Dette lå et par km sydøst for Rostock i distriktet Ludwigslust-Parchim i Mecklenburg-Vorpommern.

Hans oldefar var Caspar von Rappe og hans første hustru NN Gentschow, nevnt 1598 og antagelig død før nettopp 1613. Hun var en datter av Christopher Gentschow (+ 1588), «Nobilis auf Dewitz», immatrikulert i Rostock i 1556 og rådmann i Rostock 1676, og Anna Grote, dtr. av Johann Grote (+ 1602 eller 1603), kleshandler («wandschneider») og forstander for St. Georg, og gift med Agnete Burenius (1547-1611), datter av professor Arnold Burenius (1485-1566), en venn av Philipp Melanchton og Martin Luther: Se Burenius (utdypende artikkel),

Kilder

  • Möhlmann, Gerd: «Geschlechter der Hansestadt Rostock im 13.-18. Jahrhundert» (1975), s. 14 og 47ff.
  • Teige, Ola: «Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk 1680-1750», Ph.d.-avhandling, Universitetet i Oslo, Oslo 2008, s. 59.
  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 269.