Gordon Johnsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gordon Hamilton Johnsen.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1924 (1949).

Gordon Hamilton Johnsen (født 29. desember 1905 i USA, død 15. september 1983 i Flekkefjord) var lege med spesialistutdanning innen psykiatri. I 1957 grunnla han Modum Bads Nervesanatorium, som han drev fram til å bli en av landets ledende institusjoner innen behandling av psykiske lidelser. Johnsen drev også omfattende foredragsvirksomhet og bidro til populærvitenskapelige publikasjoner, fra et kristent ståsted.

Familie

Gordon Johnsen var sønn av frimenighetsforstander Ludvig Johnsen (1866-1953) og Marthe Marie Hansen (1870-1945), og ble gift i 1934 med sykepleier Inga Marie Nilsen (1906-2003).

Liv og virke

Gordon Johnsen ble født i USA av norske foreldre, som yngst i en søskenflokk på tre. Da familien kom hjem til Norge, ble faren etter hvert en sentral skikkelse i Det Norske Misjonsforbund og frimenigheten Betlehem i Kristiania.

Johnsen tok examen artium ved Kristelig Gymnasium i 1924 og medisinsk embetseksamen i 1932. Etter å ha vært assistent for distriktslegen i Balsfjord, samt kandidat ved Tromsø sykehus, drev han 1934-1936 privatpraksis i Ringsaker. Johnsen ønsket å spesialisere seg innen psykiatri, og var kandidat og assistentlege ved Dikemark sykehus 1936-1939, deretter kandidat og assistentlege ved Ullevål sykehus 1939-1941, samt reservelege ved Fengselssykehuset i Oslo 1941–46.

Etter at han ble godkjent spesialist i psykiatri var han reservelege ved Universitetets psykiatriske klinikk. Deretter var han overlege ved avdeling for nervøse på Diakonissehusets sykehus Lovisenberg i Oslo fra 1948 til 1957.

Mens han var i Ringsaker på midten av 1930-tallet, ble Johnsen kjent med legen Einar Lundby. Sammen diskuterte de muligheten for å etablere et sjelesorghjem og et sykehus for nervøse, på kristen grunn. I 1957 ble tanken en realitet, i og med etableringen av Modum Bads Nervesanatorium ved Vikersund, som Johnsen, i rollen som administrerende overlege, ledet fra starten til han gikk av for aldersgrensen i 1976. Forberedelsene til etableringen hadde begynt allerede under krigen, og i 1954 ble Modum Bad kjøpt, som da var et kursted for revmatikere.

Modum Bads Nervesanatorium ble offisielt åpnet 30. desember 1957 med 64 pasientplasser. Aftenposten omtalte begivenheten dagen etter, og refererte blant annet fra Gordon Johnsens innvielsestale (utdrag):

Nervesanatoriets egentlige ide er å skape et sykehus under noe friere forhold, hvor pasientene først og fremst skal lære å leve sammen. Angsten for å leve i et fellesskap skal forsøkes brutt ned. ... Den viktigste behandling er det vi innbefatter i ordet psykoterapi. Vi anså det som en hovedoppgave å få en øvet stab av søstre og leger, og at sosialkurator, sykegymnaset, psykolog og prest skal kunne gå inn i dette behandlingsteam.

Under Johnsens ledelse ble Modum Bads Nervesanatorium blant de ledende i Norge, og virksomheten omfattet også familieterapi, undervisning og forskning. I 1975 ble Institutt for Sjelesorg – Einar Lundbys stiftelse, opprettet som en egen stiftelse, men i nært samarbeid med Nervesanatoriet og senere de øvrige enhetene ved Modum Bad. I 2000 ble Modum Bads Nervesanatorium omorganisert under navnet Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse, som en diakonal institusjon.

Gordon Johnsen var som behandlende lege også omdiskutert, blant annet benyttet han på Modum Bad en periode LSD (et syntetisk fremstilt psykedelisk stoff), på flere pasienter, med spesialtillatelse fra helsemyndighetene.

Gordon Johnsen hadde en rekke verv, blant annet var han sekretær i Norsk Psykiatrisk Forening 1945-1951, formann i Mentalhygienisk Forening 1951-1954 og medlem av Sentralledelsen i Anonyme Alkoholikere (AA) og tilsynslege der 1947-1967. Han var styremedlem, senere formann i Det Norske Misjonsforbund 1945-1949, og han var styremedlem i International Federation for Medical Psychotherapy 1970–73. 1945-1947 representerte han Kristelig Folkeparti i Oslo bystyre.

Johnsen drev også omfattende foredragsvirksomhet og bidro til populærvitenskapelige publikasjoner. Sammen med Randolf Alnæs redigerte han læreboken Psykoterapi i tre bind (1966-1971). Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1966.

Ettermæle

Gordon Hamilton Johnsen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).

I en nekrolog i Aftenposten 17. september 1983 av Harald Stene Dehlin, ble Gordon Hamilton Johnsen beskrevet slik (utdrag):

For tusener kirkelige og frikirkelige kristne var Gordon Johnsen ikke bare legen, psykiateren, den meget omtalte og også omdiskuterte, men høyt respekterte hovedpersonen ved Modum Bads Nervesanatorium. Han var også forkynneren og foredragsholderen som samlet kirker og forsamlingslokaler fulle i by og på land gjennom årrekker, og han skrev bøker om nervelidelser og kristentro som ble lest med stor interesse og var til hjelp for mange.

En vei i Vikersund, ved Modum Bad, bærer navnet Gordon Johnsens vei.

Gordon Hamilton Johnsen er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder

Eksterne lenker