Holmestrand kirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Holmestrand kirke»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Holmestrand kirke sett fra den nedlagte kirkegården. Pr. 2013 var kirken under restaurering, som bildet viser.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Holmestrand kirke og gamle Holmestrand kirkegård ligger nord i sentrum av Holmestrand i Vestfold, ikke langt fra jernbanestasjonen, med adresse Kirkegaten 3, i et gatemiljø preget av bygninger fra 1700- og 1800-tallet.

Kirken, innviet i 1674, er en laftet tømmerkirke med Y-formet grunnplan, en sjelden form for kirkebygg. Kirkegården ble nedlagt i 1866 da ny gravlund ble etablert et annet sted i kommunen, men enkelte eldre gravminner er fortsatt bevart.

Holmestrand kirke

Holmestrand kirke kalles også Den hellige ånds kirke. Innvielsen fant sted 15. februar 1674, og ble foretatt av biskop dr. Hans Rosing. Tillatelse til bygging ble gitt av kong Christian V i 1671, og kirken ble reist på dugnad. Tomta var en gave fra grev Griffenfeldt, som også bidro med 100 riksdaler til tømmer. Før kirken ble reist, benyttet innbyggerne Botne kirke, som ligger noen kilometer vest for sentrum av Holmestrand.

Kirken er bygget i en sjelden Y-form, som det kun er fem igjen av i Norge. Av disse er Holmestrand kirke den største. Det opprinnelige tårnet sto over krysset der de tre fløyene møtes, men ble tatt ned i 1774 og erstattet med et tårn i fremfor sørfløyen (dagens tårn). Kirken har rundt 300 sitteplasser.

Galleriene, som ble bygd i 1728 og 1739, ble skiftet ut rundt 1830 da kirken ble istandsatt under ledelse av arkitekt Christian Heinrich Grosch. Ved sammen anledning ble kirken også gjort høyere, og det ble laget ny takkonstruksjon og nytt våpenhus. Og senere har det blitt foretatt endringer og restaureringer, blant annet ble innvendig restaurering foretatt i 1962. I 2010 begynte en ny, langvarig restaurering, som varte til 2014.[1]

Det nåværende altermaleriet, Kvinnene med engelen ved den tomme grav, er malt av P. Peterson i 1830, etter Eckersbergs original fra 1814 fra Sem kirke ved Tønsberg.

Gamle Holmestrand kirkegård

Motiv fra gamle Holmestrand kirkegård, der enkelte eldre gravminner fortsatt er bevart, selv om ny kirkegård i kommunen ble innviet allerede i 1866.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Ved kirken er det en nedlagt kirkegård, som er like gammel som kirken. Den opprinnelige kirkegården omga kirken på nord-, øst- og sørsiden. Utvidelser fant sted i 1877, 1794 1823 og 1833.

Kirkegården var i bruk til 1866, da ny gravlund for Holmestrand ble innviet på Bilet (Bilet kirkegård). På den nedlagte kirkegården ved Holmestrand kirke er enkelte eldre gravminner bevart.

Det ble forøvrig også gravlagt personer her etter 1866, i tilknytning til eldre graver. For eksempel er Holmestrand-skipsrederen Lorentz Bernhard Rafen (1853-1932) gravlagt her, i en familiegrav der eldste gravlagte døde i 1837.

Ellers er blant andre den danskfødte kjøpmann, stortingsmann og ordfører Christen Grønnerup (1780-1846) gravlagt her. Gravminnet er bevart.

Galleri

Referanser

  1. Se f.eks. Lions Norge.

Kilder