Martin Mehren (1905–2002)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Martin Mehren (1905-2002)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Martin Mehren fotografert rundt 1930.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Martin Mehren (født 8. august 1905 i Kristiania, død 2. oktober 2002) var forretningsmann og friluftspioneer, mangeårig leder for herreekviperingsfirmaet Herman Mehren, som var etablert av hans far. I 1931 gjorde han seg bemerket for en ekspedisjon over Grønlands innlandsis. Han var aktiv roer, og arbeidet ellers for å fremme idrett og friluftsliv, særlig gjennom Den Norske Turistforening.

Familie

Martin Mehren var sønn av kjøpmann, kaptein Herman Mehren (1875-1941) og Agnethe Ingberg (1882-1937), og ble gift i 1934 Kjellfrid Olaug Margareth («Tulla») Waale (1906-1996). Han var bror til skreddermester Arne Mehren (1910-1990), og farbror til forfatter og billedkunstner Stein Mehren (1935–).

Liv og virke

Faksimile fra Aftenposten 12. september 1931: omtale av Martin Mehrens og Arne Høygaards ekspedisjon over Grønland, fortalt av dem selv.

Martin Mehren tok examen artium på reallinjen på Fagerborg skole i 1924. Han gikk deretter ett år på Oslo Handelsgymnasium, før han dro utenlands. Mellom 1926 og 1928 studerte han i Frankrike, Tyskland og England 1926–28, før han gikk inn i firmaet Herman Mehren AS, et herreekviperingsfirma som faren hadde grunnlagt i 1903.

Da faren døde i 1941, ble Mehren disponent og medinnehaver sammen med sin bror, Arne Mehren (1910-1990), som var utdannet skreddermester. I 1979 solgte Arne Mehren solgte sin halvpart av firmaet til Martin Mehren.

Under Martin Mehrens ledelse ble firmaet sterkt utbygd, med blant annet Merit KonfeksjonsfabrikkHamar, Sande fabrikker i Vestfold, Merella fabrikker i Namsos og Sandella fabrikker i Sykkylven. Firmaets virksomhet ble videreført av sønnene Herman Mehren (konfeksjonsforretningene) og Hans Preben Mehren (plastindustrien).

I 1931 gikk Mehren på ski over Grønland, etter samme rute som Fridtjof Nansen hadde gått i 1888. Med seg hadde han legen Arne Høygaard, og etter turen ga de ut boken Ajungilak. Martin Mehren var også en aktiv roer, medlem av Christiania Roklub i 73 år. Mellom 1929 og 1935 var han flere ganger norgesmester og nordisk mester to ganger.

Mehren var også opptatt av friluftsliv, og var varamedlem i styret i Den Norske Turistforening 1935-1939 styremedlem 1940-1957, nestformann 1947-1953 og formann 1953-1957. I Turistforeningen arbeidet han særlig med utvikling av hytte- og rutetilbudet i fjellet. På 1960- og 70-tallet deltok Mehren i forberedelsene til Thor Heyerdahls ferder med Ra og Tigris.

I 1934 kjøpte Martin Mehren en eiendom i Voksenkollen i Oslo som han kalte Søtbakken, (senere gitt adressen Thorleif Haugs vei 4). På tomta sto en jakthytte tegnet av arkitekt Magnus Poulsson opprinnelig bygget for visning av norsk tradisjonell arkitektur på Jubileumsutstillingen på Frogner 1914. Jakthytta ble påbygd av Mehren, og her bodde han livet ut. På eiendommen samlet han gamle bygninger. Den første bygningen var en badstue fra gården Vaa i Rauland.

Ettermæle

Martin Mehren er gravlagt i familiegrav på Nordre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I Aftenposten 14. oktober 2002 sto det på trykk to nekrologer over Martin Mehren. I den ene, undertegnet flere representanter fra Den Norske Turistforening, ble hans tid i foreningen beskrevet slik (utdrag):

Martin Mehrens periode i styret og som formann var en aktiv og fremgangsrik periode for foreningen, noe som ikke minst skyldes hans innsats. Han ble kjent som en dyktig formann, flink til å lytte til andres argumenter og skape enighet om beslutningene. Han var aktivt med der det skjedde, ente det gjaldt styrearbeidet sentralt eller gjennom inspeksjonsturer i fjellet.

I den andre nekrologen i Aftenposten 14. oktober 2002, signert Per Gustavsen fra Christiania Roklub, ble Mehren beskrevet slik (utdrag):

Det er ikke mange igjen av hans samtidige, men blant dem som lever, blir Martin omtalt som en god venn, en person som var beskjeden, oppriktig og konsentrert om å yte sitt beste. For generasjoner av CR-roere står han som et lysende eksempel, ikke bare som roer, men for det betydelige arbeid han har nedlagt for fremme av friluftsliv og idrett.

Martin Mehren var hedret med turistknappen i gull og Kongens fortjenstmedalje i gull. Han er gravlagt i familiegrav på Nordre gravlund i Oslo.

Kilder