Matrikkelgarder i Nes på Hedmarken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor er ei liste over alle matrikkelgarder i Nes på Hedmarken. Nes, som ligger i Ringsaker kommune, har 148 matrikkelgarder. Bygda var egen kommune fram til 1964, og hadde da et eget system med gardsnummer fra 1 til 151. Etter at storkommunen Ringsaker var en realitet, ble matrikkelgardene omnummerert slik at de følger etter matrikkelgardene i gamle Ringsaker. Gardsnumrene i Furnes kommer etter der igjen. Lista nedenfor oppgir både tidligere og nåværende gardsnummer.

Liste over matrikkelgarder

Navn Gnr. Gammelt gnr. Merknader Bruk 1886 Bruk 1950 Bilde?
Hovinsholm 535 1
Kval, Ekeberg 2
Hovelsrud m/Kval og Lier 537 3
Vien m/Stenrud 538 4
Kjelsrud 539 5
Eik 540 6
Røste 541 7
Raknerud, søndre 542 8
Grimsrud 543 9
Maurud, nedre 544 10
Trosterud m/Snekkersveen 545 11
Fjell 546 12
Skavang 547 13
Horn 548 14
Svennerud 549 16
Sund, nedre 550 17
Sund, øvre 551 18
Heggen m/Støen 552 19
Stav m/Bakken 553 20
Eskerud 554 21
Avlangrud, østre 555 22
Vemmenrud (Venningrud) 556 23
Danmark 557 24
Prestrud 558 25
Evenrud m/Raknerudrydningen 559 26
Lodviken 560 27
Hagen og Røråsen 651 28
Kleven, søndre 562 29
Kleven, nordre 563 30
Østberg 32
Skinstad 565 33
Mølstad, vestre 566 34
Mølstad, østre 567 35
Nes prestegard/Ullinshov 568 36
Nes klokkergard 569 37
Skjelve, vestre 570 38
Skjelve, østre 571 39
By, vestre m/Gatejordet 572 40
By, østre 573 41
Balstad 574 42
Holstad m/Stuen og Rud 575 43
Haug, nedre 576 44
Myr 577 45
Grefsheim 578 46
Kvam, østre m/Haug nedre 579 47
Austdal, nedre 580 48
Austdal, mellom og Torp 581 49
Austdal, nordre 582 50
Gålås 583 51
Knatterud 584 52
Enger 585 53
Duenger 586 54
Bokalrud (Bukalrud) 587 56
Rønebekk 588 57
Skog/Hellestad 589 58
Guåker (Godager) m/Bakken 590 59
Haug, øvre 591 60
Jøvik (Gjøvik), Bysetra (Bysæteren) 592 61
Voll 593 62
Lien, nedre 594 63
Biskoplien, nedre 595 64
Lien, øvre 596 65
Hauglien 597 66
Bergestuen 598 67
Kvernvollen 599 68
Nyhus 600 69
Mælum 601 70
Myre 602 71
Sandaker 603 72
Syljebekk 604 73
Svartshol 605 74
Hol 606 75
Fossum 607 76
Ballishol, østre 608 77
Ballishol, vestre 609 78
Bjørnstad 610 79
Sølvsberg, østre 611 80
Kokshus 612 81
Kaulum, østre 613 82
Kaulum, vestre 614 83
Teksum 615 84
Hulleberg 616 85
Hovi, øvre 617 86
Årvoll 618 87
Berg, øvre 619 88
Gårum 620 89
Hilstad, nedre 621 90
Hilstad, øvre 622 91
Huse, nedre 623 92
Skjerven 624 93
Tveiter 625 94
Berger 626 95
Penningrud, søndre 627 96
Hjelthjelt m/Penningrud 628 97
Ile 629 98
Bakken, Øvern 630 99
Tolerud/Torud 631 100
Steinsby (Stensby) 632 101
Hovelsrud 633 102
Skalmerud 634 103
Grøtlien 635 104
Undset 636 105
Sjulerud 637 106
Kjonerud 638 107
Konningrud 639 108
Rolighet 640 109
Kjenli (Kjendlie) 641 110
Li, søndre 642 111
Årlien 643 112
Ødemyr 644 113
Dæli 645 114
Aske, østre 646 115
Aske, nordre 647 116
Aske, mellom 648 117
Sterud, østre og vestre 649 118
Sterud, nordre 650 119
Gjestvang, øvre 651 120
Gjestvang, nedre 652 121
Bøvollen 653 122
Kise, østre 654 123
Kise, mellom 655 124
Øde-Kise/Gårumsøgarden 656 125
Kise, nordre 657 126
Sandvoll 658 127
Kongsrud 659 128
Li, nedre 660 129
Dæli 661 130
Helgeby 662 131
Faugli 663 132
Senstad 664 133
Taskerud 665 134
Mengshol 666 135
Skårshaug 667 136
Breistu 668 137
Kjelsrud 669 138
Tangnes 670 139
Spitbakken 671 140
Enger 672 141
Purkilstad 673 142
Brenna (Brenden, Hellestad) 674 143
Klungset 675 144
Mælum 676 145
Gubberud 677 146
Herstad 678 147
Myrum 679 148
Helset 680 149
Kampetin 681 150
Ljøsrud (Lysrud) 682 151

Kilder