Ole Paulsen Prestesæter (1766–1851)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Københavnavisen Berlingske Tidende kunne i nr 72, 1802 melde at Det kongelige Landhusholdningsselskab som påskjønnelse for utvist flid og "vindskibelighed" (tiltakslyst) hadde tildelt Ole Prestesæter sølvmedalje for hans utvidelser av garden. Påskjønnelsen begrunnes med at Ole Præstsæter i 1801 på forhen ubrugt Jord har anlagt en nye Huusmands Plads, opført de fornødne Huuse, oparbeidet 3 Maal til Ager og 25 Mælinger til Eng, i Alt 274.792 kvadrat-alen.

Ole Paulsen Prestesæter (født 25.mars 1766, død 24.april 1851) var gardbruker på Prestesæter i Vestre Toten.

Livsløp og familie

Ole Paulsen Prestesæter var født 25.mars 1766.[1] Foreldrene var Paul Olsen Prestesæter og Anne Olsdatter Kvikstad.

Ole giftet seg 14.oktober 1796[2] med Marte Ellingsdatter Volla.
Det eneste barnet i familien, datteren Anne Mathea, ble født i 1813, etter at Marte hadde passert 40 år.

Gardbrukerne på Prestesæter var ikke selveiere på denne tiden, etter som garden var kirkelig gods. I likhet med generasjonene før han måtte Ole bygsle garden gjennom sognepresten. Som nygift overtok Ole bygselsretten etter sin far Paul i 1796. Faren døde som føderådsmann 4 år senere.

I et brev som Ole fikk skrevet i 1827 redegjør han for hvordan han har satt i stand bygningene på garden:

«... jeg opbygget av nye den ene Stuebygning, foruten Hovedbygningen, den har jeg betydelig istandsatt og forbedret, likesom og Stald, Fjos, Saughuus, Stabbuer, Badstue og flere Bygninger, i alt 17 iregnet 2 de Husmandsplassbygninger.»[3]

Ole Paulsen Prestesæter var blant de 12 valgmenn som valgte distriktets tre utsendinger til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. En tid var han også prestens medhjelper. En byrde mer enn en heder kan det ha vært å sitte i utvalget som fordelte den upopulære sølvskatten (tvungent innskudd i Norges Bank) i 1816.

Ole levde et langt liv, og var over 85 år da han døde den 24.april 1851.[4])

Referanser

Litteratur og kilder

Videre lesning

Ole Paulsen Prestesæter inngår på anetavle i artikkelen om O.C. Prestesæter