Sande kirke og kirkegård (Vestfold)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sande kirke og kirkegård.
Britiske krigsgraver etter flynedskytingen i 1944.
Sovjetisk gravminne.
Bauta på graven til Eidsvollsmann Gullik Madsen Røed

Sande kirke og kirkegård ligger i sentrum av Sande, Holmestrand kommune i Vestfold, langs Prestegårdsalleen, fylkesvei 950, vest for Sandeelva.

Kirken

Sande kirke er en steinkirke i romansk stil fra middelalderen, opprinnelig fra rundt år 1100. Det er en bevart døpefont fra omkring denne tiden som har vært med på å datere kirken.

Kirken ble restaurert og ombygd omkring midten av 1600-tallet. I 1631 ble den utstyrt med tårn, som ble plassert midt på taket. Hele kirken ble restaurert i 1665. Kirken brant i 1783. Den ble antent av en brann i prestegården, som lå nærmere kirken enn dagens prestegård. Etter brannen ble kirken gjenoppbygget og igjen ombygget. Tårnet ble da flyttet og plassert der det er i dag. Kirken gjennomgikk restaureringer og oppussinger i 1860, i 1890-årene, i 1922 og i 1955.

Prestegården ble gjenbygget noe lenger fra kirken enn den gamle, i dag på den andre siden av fylkesveien, 200-300 meter nord for kirken. Byggearbeidet startet året etter brannen, i 1784.

Fra 1673 til 1765 var kirken eiet av Jarlsberg grevskap. Mellom 1765 og 1884 var den eiet av storbønder i bygda, og deretter av menigheten.

Kirkegården

Sande kirkegård ligger ved Sande kirke. Blant gravene kan nevnes sju flymannskaper fra et britisk fly som ble skutt ned over Sande 28. desember 1944. Flyet skulle levere slipp til Milorg. Mannskapet, som var både britisk og australsk, er begravet med britiske krigsgravminner i en rekke.

Her ligger også Eidsvollsmannen Gullik Madsen Røed. På graven hans ble det 17. mai 1905 reist en bauta. Det kan bemerkes at på bautaen er fødselsåret oppgitt til 1785, men tilgjengelig litteratur sier 1786. (Det er enighet om dødsåret, 1858).

På kirkegården finnes også et gravminne for to ukjente sovjetiske borgere som døde i Norge under krigen. Her er teksten skrevet både på norsk og russisk. Det finnes også et gravminne over motstandsmannen Sverre Teien, født 1914, som falt 10. april 1940.

Kilde og litteratur

Koordinater: 59.588807° N 10.208103° Ø