Tiltak og sosiale tjenester i Lørenskog

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tiltak og sosiale tjenester i Lørenskog kommune har ansvar for en rekke oppgaver ifølge tre viktige lover – lov om sosiale tjenester, lov om barneverntjenester og lov om omsetning av alkoholholdig drikk med videre. Tjenesten har også ansvar for mottak og integrering av flyktninger. Dessuten er økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning et viktig tiltak som sorterer under tjenesten. Tiltak og sosiale tjenester hører politisk inn under helse- og sosialutvalget. Enheten ledes av sosialsjefen og har 85 ansatte (2005). Sosialkontoret, barnevernkontoret, utekontakten og flyktningkontoret hører blant annet inn under sosialsjefens ansvarsområde. Sosialkontoret har avdelingskontor i Løkenåsveien 45 i samlokalisering med Aetat og trygdekontoret. Samlokaliseringen skjedde i 2004 og er et ledd i gjennomføringen av NAV-reformen med opprettelsen av NAV Lørenskog.


0230 Lorenskog komm.png Tiltak og sosiale tjenester i Lørenskog er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.