Valentin Fürst (1870–1961)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lege Valentin Fürst.
Foto: Hentet fra Studentene fra 1888 (1938)

Valentin Fürst (født 3. juni 1870 i Christiania, død 18. desember 1961) var lege og spesialist i indremedisin (dr. med.). Han bidro til forståelsen av skjørbuk og regnes som en av grunnleggerne av den moderne C-vitaminforskningen.

Familie

Valentin Fürst var sønn av kjøpmann og skipsreder Hans Siegwardt Fürst (1826-1894) og Anna Cathrine Thalette, født Backer (1834-1921) og ble gift i 1900 med Margarethe Christiane Dedekam (1874-1957). Han var far til filmregissør og reklamemann Walter Fyrst (1901-1993) og lege Valentin Fürst (1907-1988), grunnlegger av Fürst Medisinsk Laboratorium. Han var bror av arkitekt Christian Fürst (1860-1910) og arkitekt og forfatter Hans Backer Fürst (1877-1945). 

Liv og virke

Valentin Fürst tok examen artium i 1888 og medisinsk embetseksamen ved universitetet i Kristiania i 1897. Han etablerte seg som praktiserende lege i Kristiania fra 1899, etter kortvarige kandidatvikariater. På samme tid ble han ansatt som sykekasselege ved Freia Chokoladefabrik og Kristiania Elektricitetsverk. Fürst drev sin privatpraksis i 57 år, parallelt med sitt øvrige virke.

Fürst fattet interesse for ernæringsfysiologi, og var mellom 1904 og 1906 assistent ved Universitetets fysiologiske institutt. I 1908 var han i et halvt år bestyrer av Freias forsøkslaboratorium. Mellom 1910 og 1914 var reservelege ved Rikshospitalets medisinske avdeling, herunder bestyrer av poliklinikken de siste to årene. 

Fra 1914 til 1940 var Fürst overlege (fra 1929 sjeflege) ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Han nedla et betydelig arbeid i videreutviklingen og moderniseringen av sykehuset. 1919-1922 besøkte han flere europeiske hovedsteder for å studere sykehusdrift.  Han var også hovedlege for forsikringsselskapet Norske Folk mellom 1917 og 1940, og bidro i den forbindelse til utviklingen av forsikringsmedisin som fag.

Fürsts fremste bidrag til medisinsk forskning dreide seg likevel om forståelsen av skjørbuk, i samarbeid med kollegene Axel Holst og Theodor Frølich. Han regnes derfor blant dem som la grunnlaget for den moderne C-vitaminforskning og vitaminforskning generelt. Allerede i 1909 presenterte Fürst arbeidet Untersuchungen über die Ursachen des Skorbut; ein Mittel gegen diese Krankheit?, som førte til hans doktoravhandling, Experimentelle undersøkelser over existensen av egne “antiskorbutiske” stoffer, som han forsvarte i 1912. 

Fürst ble i 1929 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid med utviklingen av Lovisenberg sykehus. I  1935 fikk han Gunnerusmedaljen, utdelt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab for sin forskning på C-vitaminet.

Ettermæle

Valentin Fürst er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen

I en nekrolog over Valentin Fürst i Aftenposten 19. desember 1961 (redaksjonell, usignert) ble han beskrevet slik (utdrag):

Valentin Fürst var den første lege i vårt land som gikk inn for et systematisk studium av livsforsikringsmedisin som spesialitet. ... Hans videnskapelige forskertrang ledet ham inn på undersøkelser om skjørbruk og dens motarbeidelse, og han påviste C-vitaminsyntensen i spirende grønnsaksfrø, en oppdagelse som er internasjonalt videskapelig godtatt og skaffet Fürst plass blant pionérene på vitaminforskningens område.

Valentin Fürst er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. 

Kilder