Årvoll (gård i Oslo)

Årvoll er en gård i bydel Bjerke i Oslo. Den har gårdsnummer 87/49, og den bevarte hovedbygningen og drengestua står med adresse Årvollveien 35. Navnet kommer av norrønt Orrhanevollr (orrhanevollene).

Årvoll i 1919, i full drift. Gårdseiendommen ble ikke utparsellert til boligbygging før i 1950-åra.
Foto: Ukjent

Gården tilhørte i middelalderen dels Oslo domkapitel. I 1662 ble den solgt til borgermester Nils Lauritssøn. Maren Jensdatter Roll arva så gården. I 1748 ble den så kjøpt av oppsitteren Jochum Hanssøn Aarvold.

Hovedbygningen som står nå ble oppført i 1836. Vinduene har senere blitt endra, så den har et noe annet preg enn det opprinnelige. Både hovedbygningen og drengestua ble restaurert i 1995. De brukes nå til kulturaktiviteter.

Gårdens eiendom utover tunet ble utparsellert i 1950-åra. Gården har gitt navn til strøket Årvoll.

Kilder

Koordinater: 59.94609° N 10.81513° Ø