Åsgårdstrand

Åsgårdstrand er en by og tidligere ladested i både Horten og Tønsberg kommuner i Vestfold. Tettstedet har også begynt å strekke seg inn i Tønsberg kommune, og har pr. 2013 omkring 3000 innbyggere. I 2010 vedtok Horten kommunestyre å gi Åsgårdstrand bystatus. I hollendertida ble det ei viktig havn på vestsida av Oslofjorden, og i 1650 fikk Åsgårdstrand status som ladested under Tønsberg. Bare ti år senere ble det overført til Holmestrand. Stedet fortsatte å være ei travel havn gjennom seilskutetida, særlig for trelasttrafikken til England og Nederland. Som ladested ble det en egen kommune i 1838. I 1965 ble kommunen innlemma i Borre.

Dette området i Åsgårdstrand, brygga og Kiøsterudgården, er kjent fra Edvard Munchs malerier «Pikene på broen» og ulike versjoner av «Damene på broen» (1902-1903).
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Stedets navn er enkelt sammensatt: ås (høydedrag), gård og strand. Gårdsbruket Åsgård ligger høyet oppe på Raet, mens tettstedet ligger ved stranda under denne.

Som på flere andre ladesteder begynte en stagnasjonsperiode da seilskutetida var over, og i likhet med andre lignende steder langs kysten har Åsgårdstrand blitt et turiststed med en idyllisk bebyggelse. Denne utviklinga startet allerede i 1860-åra, da det ble oppretta rutebåtforbidnelse til Christiania. Åsgårdstrand Bad ble grunnlagt i 1862, og utvida i 1905. 1920-åra ble en god tid for turistnæringa, og en periode var det hele fire hoteller på stedet. Badeanlegget med strømbad og badehus ble drevet helt til 1941, da det ble tatt av isen. Flere patrisiergårder fra seilskutetida er bevart, og langs det uregelmessige gatenettet står gamle trehus.

Edvard Munch kjøpte i 1898 et hus i Åsgårdstrand. Det er et fiskerhus fra 1700-tallet, som nå kalles Munchs hus og rommer et museum. «Pikene på broen» har motiv fra Åsgårdstrand, pikene plassert på ei bru som nå er brygge, og Kiøsterudgården i bakgrunnen. Motivet blir også brukt til ulike versjoner av «Damene på broen» (1902-1903). Kvinnen i forkant i noen av disse er Aase Nørregaard. Andre kunstnere som har blitt trukket til Åsgårdstrand er Christian Krohg og Hans Heyerdal. I dag er det flere gallerier og kunstneratelier i Åsgårdstrand.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.35° N 10.466667° Ø