Østre Halsen bygningskommune

Østre Halsen bygningskommune ble ved kongelig resolusjon 12. august 1870 egen bygningskommune. I begynnelsen omfattet den kun selve tettbebyggelsen ved Hølen. Løkkene, som strakte seg oppover langs Numedalslågen, var ikke med, ei heller Steinsnes samt bebyggelsen øst for Hølabekken.

Historie

I 1875 fikk Østre Halsen bygningskommune nye grenser. De var identiske med fattigdistriktets grenser. Fram til 1946 omfattet bygningskommunen også Steinsnes, området fra Flatstrand ved Numedalslågen med grense opp til Gloppeskogen og derfra sydover fra Gloppe gård på østsiden av eiendommene til Rekkeviks gate. Roligheten-området var med. Grensen løp i sjøen litt syd for Saltverksbukta.

Bygningskommunen ble siste gang utvidet i 1946, da den også kom til å omfatte områdene langs Numedalslågen til jernbanebrua, deler av Skreppestad og Gloppe, hele Brekke, en del av Berge, Øvre Dreng, samt Gon. Den ytre delen av Dreng og Gon ble holdt utenfor.

Østre Halsen bygningskommune ble opphevet 1. oktober 1960.

Bygningskommunestyret

Bygningskommunestyret besto av fem medlemmer. De ble valgt av huseierne innenfor bygningskommunens grenser. Representantene valgte selv sin formann, som ble ordfører i bygningskommunestyret. Bygningskommunestyret valgte representanter til reguleringskommisjonen, brannkommisjonen samt bygningskommisjonen.

Skolekommisjonen og fattigkommisjonen var egne administrave enheter, som var underlagt stiftsdireksjonen.

Bygningskommunestyret hadde heller ikke noe med Hølen havnestyre.

Bygningskommunens saker måtte ha godkjennelse av amtmannen (fra 1919 av fylkesmannen).

Ordførere i Østre Halsen bygningskommune

Tittel og navn Periode
Seilmaker Fredrik Anton Andersen 1881-1885
Kjøpmann Gjert Berntsen 1885-1887
Kjøpmann Karl Aas 1887-1893
Lærer Anders Jacob Bjønnes 1893-1897
Kjøpmann C. L. Hansen 1897-1899
Lærer Anders Jacob Bjønnes 1899-1901
Hans Andersen 1901-1904
Baker Haldor Halvorsen 1904
Kjøpmann Gjert Berntsen 1904-1907
Baker Anders Henrik Pedersen 1907-1911
Skipsfører Jørgen Meyer 1911-1917
Skipsfører Hans Otto Steen 1917-1929
Verkstedformann Magnus Jacobsen 1929-1938
Jernarbeider Thoralf Unneberg 1938-1954
Byggmester Frithjof Trulsen 1954-1958
Verkstedeier Olaf Berntsen Kiil 1958-1960

Kilder

  • Krohn-Holm, Jan W.: Tjølling bygdebok bind I, 1974, s. 414-415.
  • Krohn-Holm, Jan W.: Tjølling bygdebok bind III, 1972, s. 1107, 1110, 1111 og 1220.