Østre Romerike prosti

Østre Romerike prosti er et av Den norske kirkes prostier. Det ligger i Borg bispedømme, og omfatter fire kirkelige fellesråd: Aurskog-Høland, Fet og Dalen, Nes og Sørum. Prostiet ble opprettet i 1998 av de østlige delene av Nedre Romerike prosti og Øvre Romerike prosti.

Kilder