Prosti

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et prosti er et administrativt område i flere kirkesamfunn. De fleste prostier består av flere sogn, og utgjør sammen med andre prostier et bispedømme. Det ledes av en prost. Enkelte kirkesamfunn har samme ordning, men bruker et annet navn som superintendentur, ephori eller dekanat. Et prosti kan også bestå av ett enkelt sogn eller det kan være definert for en gruppe i stedet for å være geografisk avgrenset.

Den norske kirke

Den norske kirke er organisert med 103 prostier. Prostiene hvor domkirkene ligger kalles domprostier, og lederen for dette kalles domprost. Prostene utnevnes av Kongen i statsråd. Prostiene omfatta fram til 2000-åra ett eller flere prestegjeld, som i sin tur var inndelt i sokn. Etter at prestegjeldene ble avvikla omfatter prostiene ett eller flere kirkelige fellesråd, som også er inndelt i sokn.

Feltpresttjenesten er organisert som et prosti, og er ikke geografisk avgrenset. Prosten for feltprestkorpset har sete på Akershus festning, og har biskopen av Oslo som geistlig overordnet.

Prostier pr. 2013

Kilder