Øvre Romerike

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 20. mar. 2019 kl. 13:03 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Øvre Romerike er den nordlige delen av Romerike i Akershus. I ulike sammenhenger kan det være forskjellige kommuner som regnes med, men i de fleste tilfeller regner man med de seks kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal Nannestad, Nes og Ullensaker.

Øvre Romerike fogderi ble oppretta i 1634, med de fem prestegjelda Eidsvoll, Gjerdrum, Nannestad, Nes og Ullensaker – som svarte til de fem kommunene ved samme navn, og altså til dagens Øvre Romerike med unntak av Hurdal.

Øvre Romerike prosti dekka opprinnelig et større område, der også Glåmdalen var med. Dette området ble utskilt som Solør og Odalen prosti i 1854, og Øvre Romerike prosti var da identisk med fogderiet. I 1998 ble Nes overført til det nyoppretta Østre Romerike prosti, slik at prostiet nå er noe mindre enn det gamle fogderiet. I de fleste andre sammenhenger regnes allikevel Nes med til Øvre Romerike.

Som valgkrets var Øvre Romerike en del mindre: Den besto av Nes, Eidsvoll, Hurdal og Feiring herreder. Valgkretsen ble brukt i stortingsvalgene fra 1906 til 1918, da man hadde flertallsvalg i enkeltmannskretser.

Litteratur og kilder