Agmund Holes veg

Agmund Holes veg ligger i Hunndalen i Gjøvik kommune. Den greiner av fra Raufossvegen og løper nordvestover til den går over i Åslundvegen. I Agmund Holes veg ligger gamle Blomhaug skole, der Agmund Hole var lærer. Vegen er oppkalt etter han.

Agmund Holes veg sett fra Raufossvegen. Den store hvite bygningen midt på bildet er tidligere Blomhaug skole, som er ombygd til leiligheter.
Foto: Trond Nygård (2015).


Koordinater: 60.7858589° N 10.6402706° Ø