Akersborg

Akersborg var ei byløkke i Oslo. Hovedbygningen hadde adressen Cort Adelers gate 12; den er revet, men leiegården som står der nå kalles også Akersborg.

Hovedbygningen på Akersborg etter ombygging i 1870-åra. Bygningen ble revet i 1935.
Foto: Olaf Martin Peder Væring (omk. 1880)

Løkka ble utskilt fra Arbins løkke da kammerherre Carl Oluf Iversen kjøpte ut den vestlige enga på atten dekar i 1857. Han lot oppføre en flott murvilla i to etasjer, med Christian H. Grosch som arkitekt. I 1865 overtok grosserer Nils Kiær løkka. Han bygde på hovedbygningen etter at det ble reist leiegårder på Øvre Munkedammen i 1870-åra, for å beskytte huset mot innsyn.

Kiærs arvinger solgte etter hans død i 1887 ut flere tomter fra løkka, og store deler av den ble ekspropriert. Hovedbygningen ble på denne tida omgjort til leiegård. Den ble revet i 1935, og en ny leiegård ble oppført samme år med Egil Haanshuus som arkitekt.

Språkprofessor Sophus Bugge (1833-1907) var blant leietakerne på begynnelsen av 1900-tallet, fram til sin død. Ved folketellingen i 1910 bor veterinærdirektør Ole Olsen Malm og matematikkprofessoren og fotografen Carl Størmer her med sine familier.

Kilder


Koordinater: 59.914047° N 10.721668° Ø