Arbins løkke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Arbins løkke
Foto: Oslo Museum (1870-1880).
Kong Oscars Minde, revet i 1954 for oppføring av USAs ambassade.

Arbins løkke, også kalt Sophienberg, var en løkke i Bymarken i Oslo.

Denne løkken kunne egentlig ha hett Skomakerløkken siden eieren ifølge jordeboken 1697 var skomaker Jacob Jensen. «Efter Jacob Jensen til Hans Ginnes den 30te septb 1718». Men Arno Berg skriver at den først ble kalt Borgermesterløkken og ble i 1690-årene eid av rådmann Peder Nielsen Leuch (rundt 1636–1693). Da den ble solgt til salmaker Hans Ginnes, ble det nevnt at kornløkken både hadde hus og uthus, som en av de første løkkene på Bymarken. Løkken lå på sørsiden av Drammensveien fra Ruseløkkbakken til overfor Skinderstuen, ved Parkveien. Hovedbygningen lå rett overfor Ruseløkken skole.

Ginnes inngikk en avtale med soldat Iver Nielsen om at denne skulle bygge en husmannsstue på løkken. Hensikten skulle være å avverge skade på «korn- og engeløkken» fra tyver og «andre onde mennesker». Ginnes hadde lånt penger av kjøpmann Helle Juel til kjøpet, og hans enke tok senere løkken. Hun kjøpte i 1759 vel fire mål og leverte hundre lass kampestein til «byens torvs stensætning». Sønnen, justisråd Hans Juel, arvet løkken og kjøpte samtidig naboløkken nr. 11 av garver Christian Berner. Juel kalte løkken Sophienberg etter sin kone Sophie. Etter ham hadde løkken to kjente eiere, først zahlkasserer Jacob Juel, som var mester for det største underslaget i byens historie. Han ble satt i fengsel på Akershus i 1784, men rømte til Sverige samme høst etter å ha bestukket skiltvakten.

Etter ham kom by- og rådhusskriver Peter Arbin, som arvet løkken med sin kone Gjertrud Juel, og fikk en gate i strøket oppkalt etter seg. I 1856 ble Berners part, den vestre del, solgt til Selskabet til Omsorg for ældre ugifte Damer, stiftet i 1854 med grunnkapital fra en innsamling til den folkekjære Oscar 1. Selskapet bygde et hus med 24 leiligheter, Kong Oscars Minde, oppført 1862, ark: Christian H. Grosch, populært kalt «Jomfruklostret». Brigadelege Carl Schiøtt arvet den østre delen med hovedbølet etter bestefar Arbin. Han bodde i 1870-årene i Akersgata, ved VG-huset i dag, og flyttet om sommeren til landstedet ved Drammensveien.

I årene 1909 til 1924 var hovedbølet på den østre delen av den opprinnelige løkkeeiendommen utleid til USAs første ambassade. I 1928 ble hovedbølet solgt til Ingeniørenes Hus som ble oppført på tomten og ferdigstilt i 1931.

Kong Oscars Minde, på den vestre delen av løkkeeiendommen i Drammensveien 18, ble revet i 1957, og damene flyttet i 1954 ved et makeskifte med staten til et nybygg i Oscars gate 90. USAs ambassade bygd på tomten til Drammensveien og ferdigstilt i 1959.

Kilde

  • Holden, Finn: Byløkker i Oslo, Oslo 2007.


Koordinater: 59.91413° N 10.72651° Ø