Arne Espeland

Arne Espeland (født 6. juli 1885 i Rødland på Heia, død 22. april 1972) var lærer, forfatter og kringkastingsmann.

Han var sønn av lærer Peder Espeland og Otelia Samuelsdatter, og vokste opp i daværende Lista kommune.

Etter eksamen fra lærerskolen i Kristiansand (1906) begynte han som lærer. Først hadde han et par korte vikariat, på skoler i Hidra, Lista, Krødsherad og Farsund, men i 1912 kom han til Stavanger. Han underviste ved Storm skole 1913-18 og ved St. Svithuns skole fra 1918. I fire år var han lærernes representant i Stavanger skolestyre.

Fra 1932 til 1934 arbeidet Espeland som redaktør for bokverket Norske skolefolk. Han skrev også en rekke bygdehistoriske fortellinger, romaner og dikt. Første boka var Blide og sure andlit (1909). I Klar til batalje (1961) og med Livet i nevane (1964) skildrer Espeland i romanform kapertiden på Lista. I 1959 ga han ut en sterkt personlig preget bok om Jens Tvedt, med undertittelen Glimt frå vokstergrunnen og livet hans.

I 1930 ble Espeland ansatt som programsekretær (sjef) for Kringkastingsselskapet A/S' kontor i Stavanger. I 1933 ble Kringkastingsselskapet A/S innløst av NRK. Han var leder for NRKs distriktskontor i Stavanger fram til 1955.

Espeland giftet seg i 1908 med Laura Willumsen fra Vere på Lista. Sammen fikk de seks barn.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker