Bolærne fort

Bolærne fort var et kystfort som inngikk i Ytre Oslofjord festning. Det lå på øygruppen Bolærne, øst i tidligere Nøtterøy kommune, dagens Færder kommune. Det ble opprettet i 1916 og lagt ned i 2006.

Maskkingeværstilling som dekket havneområdet på Østre Bolæren.
Foto: Tommy Gildseth (2009).

Fortet ble anlagt under første verdenskrig og skulle i en kombinasjon av artilleri og miner danne en ytre sperre av Oslofjorden mellom Bolærne og Rauøy fort på østsiden av fjorden. Disse skulle beskytte både Marinens hovedbase på Karljohansvern i Horten og hovedstaden.

Under andre verdenskrig inngikk fortet i Festung Norwegen og ble som en del av den sterke utbyggingen av kystbefestninger av Wehrmacht påbygget og utvidet. Store deler av dette arbeidet ble utført av sovjetiske krigsfanger som bodde og døde under kummerlige forhold i Mellom Bolæren fangeleir på den sørøstre siden av øya. Da arbeidene var ferdige høsten 1944 ble denne leiren et sted for dødssyke sovjetiske krigsfanger.

I etterkrigstiden ble befestningen ytterligere forsterket med kystartilleri og minefelt, i tråd med utviklingen av det øvrige norske kystinvasjonsforsvaret ble under den kalde krigen.

Det var ilandstigningsforbud på Bolærne under hele etterkrigstiden. Etter at fortet ble lagt ned, er området tilgjengelig for publikum for friluftsliv og har kyststi og overnattingsmuligheter i tilknytning til Kystled Oslofjorden med utgangspunkt i bygninger som tidligere var tilknyttet fortet.

Kilder


Koordinater: 59.20409° N 10.57059° Ø