Bolærne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Havna på Østre Bolærne.
Foto: Chell Hill (2008).

Bolærne er en øygruppe i Færder kommune og ligger i ytre Oslofjord, øst for Nøtterøy. Den består av de tre øyene Østre, Mellom og Vestre Bolærne, samt ytterligere rundt 40 mindre øyer og holmer. Samlet utgjør arealet 2,6 kvadratkilometer, og den største øya er Mellom Bolæren med sine 1,1 kvadratkilomter.

Øyene er skogbevokste. På Østre Bolæren, som er på 0,6 kvadratkilometer, er det et plantefredningsområde.

Navnet

Navnet antas å være avledet av norrønt borð, 'rand, (høy) kant', og henspiller slik til at øyene ligger som en rand (bord) for den ytre kanten av skjærgården i Nøtterøy.

Historie

Grevestuen fotografert rundt 1880

Jarlsberg

Øyene, sammen med en rekke andre i området, lå opprinnelig under Jarlsberg hovedgård, og ble bebodd var forpaktere, fiskere og loser siden 1500-tallet. På 1800-tallet ble det flere steder brutt bygningsstein av bergarten tønsbergitt; blant annet til sokkelen til Slottet.

Utdypende artikkel: Grevestuen (Færder)

På Mellom Bolæren oppførte Peder Anker Wedel Jarlsberg (1809–1893) Grevestuen, en jakthytte rundt 1840–1845 av som skal være Norges første av sitt slag. Byggherren var Norges siste greve etter adelsloven av 1821 og derav navnet.

Grevestuen er siden restaurert og fredet i 2004.

Bolærne fort

Utdypende artikler: Bolærne fort og Mellom Bolæren fangeleir

Øyene ble ekspropriert av Staten ved Forsvaret fra Jarlsberg i 1916 for etablering av kystfortet Bolærne fort. Dette ble utviklet i flere etapper, blant annet av Wehrmacht under andre verdenskrig. Dette arbeidet ble utført av sovjetiske krigsfanger som bodde og døde under kummerlige forhold i Mellom Bolæren fangeleir.

Det var helt ferdig utbygd i 1974 og ble lagt ned i 2006.

Etter avmilitariseringen av øyene har det vært gjort et stort oppryddingsarbeid for å legge forholdene til rette for friluftsliv.

Friluftsliv

Øyene be kjøpt av Vestfold fylkeskommune i 2004, fra året etter sammen med Nøtterøy kommune, i et sameie hvor fylket hadde 90 prosent og kommunen 10 prosent. Fra 1. januar 2016 overtok kommunen hele eierskapet med en støtte på 15 millioner fra fylket.

Dette forutsatte en tilrettelegging for friluftsliv og kommunen gikk da i tillegg til midlene fra fylket med 5,5 millioner for nødvendig oppgradering, spesielt i havneområdet.

Idag

Øyene er tilgjengelige for båtfolket og med hurtigbåt om sommeren som går hver dag mellom Tønsberg, Vestre og Østre Bolærne, mens det om våren og høsten går hurtigbåt fredag, lørdag og søndag.

Flere av de mindre øyene er vernet som fuglefredningsområde. På Østre Bolæren er en forekomst av kammarimjelle fredet. Hele øygruppa inngår i Færder nasjonalpark.

Kilder


Koordinater: 59.2131° N 10.5505° Ø