Borg bispedømme

Borg bispedømme er et av Den norske kirkes bispedømmer. Det ble skilt ut fra Oslo bispedømme i 1969[1] og omfatter fylkene Østfold og Akershus (unntatt kommunene Asker og Bærum). Bispesetet ligger i Fredrikstad, med Fredrikstad domkirke som hovedkirke.

Under andre verdenskrig oppretta Nasjonal Samling Borg bispedømme, men dette ble nedlagt da freden kom.

Biskoper i Borg bispedømme

Prostier i bispedømmet

NS-bispedømmet

Nasjonal Samling oppretta i juni 1942 Borg bispedømme og Tunsberg bispedømme med territorium fra Oslo bispedømme. Begge ble nedagt ved krigens slutt, og man gikk tilbake til førkrigstidas bispedømmer. I ettertid har så begge blitt oppretta igjen på lovlig vis.

Det var to NS-biskoper som ble utnevnt til biskop av Borg:

Referanser

Eksterne lenker