Borgarsyssel Museum

Borgarsyssel Museum er et kulturhistorisk friluftsmuseum i Sarpsborg. Museet ble i 2006 en del av det nye Østfoldmuseet. Det ligger ved ruinen etter Nikolaskirka fra omkring 1115. Museet, som ble grunnlagt i 1921, dokumenterer og formidler Østfolds kulturhistorie fra middelalderen til vår tid.

«Kirkebystua». Gammel bygning fra Kirkeby i Øymark.
Foto: Jac Brun/Nasjonalbiblioteket

I friluftssamlingen inngår omkring tyve antikvariske bygninger, mens museet totalt har ansvar for 36 bygninger. Det er også en samling av omkring 20 000 gjenstander fra Østfold, 2000 hyllemeter privatarkiver og mer enn 1500 lydbånd.

Fram til 1981 var Fylkeskonservatoren i Østfold også bestyrer for Borgarsyssel museum.

Juni 2010 anskaffa museet et kirkeskip fra 1850-60-tallets Tyskland som henger i Olavskapellet, en av museets bygninger. Skipet kosta 45 000 kroner, og ble finansiert ved kronerulling, både fra privat næringsliv, museets ansatte og Østfoldmuseet.[1]

Bestyrere

Eksterne lenker

Referanser

  1. Sarpsborg Arbeiderblad, 10. jun 2010, side 22