Boy Leslie (fiskefartøy, 1911)


«Boy Leslie» ble bygd som seiltråler i 1911 ved verftet Sanders & co i Galmpton Creek, og var en del av den engelske fiskeriflåten kalt «Sailing Trawlers». Ved overgangen til dampdrevne stålfartøyer ble disse overflødige og solgt, – hele 800 til Norge, hvorav 126 til byer på Sørlandet. Her ble de i hovedsak brukt til makrelldorging, men enkelte ble ombygd til fraktefartøyer. «Boy Leslie» var i fiske som seiltråler frem til 1920. Deretter ble fartøyet kjøpt av rederiet Hewett & Co i London, som hadde vært en av pionerene på seiltråling i Nordsjøen. Dette rederiet moderniserte tidlig sin fiskeflåte, og det antas at de kjøpte «Boy Leslie» for å ha et seilende paradefartøy. Etter en ombygging i 1939 fikk «Boy Leslie» en ny tilværelse som fraktefartøy langs Sør-Norges kysten under navnet «Ekstrand». Fartøyet var alltid velholdt og på farten mellom ulike havner. I 1978 var tiden som fraktefartøy over, og «Ekstrand» ble kjøpt til boligformål av Kjell Otto Hansen. I mars 1979 tok en gjeng seilskuteentusiaster initiativ til å danne en forening hvis formål var å skaffe et seilende fartøy til minne om Arendals storhetstid som skute- og sjøfartsby. Fraktefartøyet «Ekstrand» ble kjøpt i 1979, og arbeidet med tilbakeføring til det originale seilende fartøyet ble straks påbegynt. Tusenvis av timer fra frivillige er nedlagt i restaurering og drift av «Boy Leslie» og restaureringsarbeidene har høstet stor anerkjennelse. Lokalt næringsliv og det offentlige har gitt betydelige tilskudd. I dag seiler «Boy Leslie» som et kulturminne langs Sørlandskysten og brukes i forbindelse med kulturarrangementer og festivaler. Barne- og ungdomsarbeid er prioritert, og flere skoler benytter «Boy Leslie» aktivt i undervisningen.

Boy Leslie
Boy Leslie.jpg
Registeringsnummer LKJH
Egennavn: Boy Leslie
Båttype Fiskefartøy
Lengde 82 fot
Bruttotonnasje 49 brt
Byggeår 1911
Båtbygger: Sanders & co, Galmpton Creek
Framdriftsmidler: Seil
Lagstilhørighet andre: Norsk Forening for Fartøyvern