Registreringsnummer for fartøy

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjarken «Bølgen» med registreringsnummer i fiskeriregisteret.
Foto: Arne-Terje Sæther (2008).

Registreringsnummer for fartøy finnes i flere forskjellige varianter. For fiskefartøy har det siden 1920 vært obligatorisk med registrering i Fiskeriregisteret. Skip registreres enten i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Mindre båter som ikke er registerpliktige kan legges inn i det frivillige småbåtregisteret. Det finnes også enkelte andre registreringsnumre som er i bruk.

Fiskeriregisteret

Utdypende artikkel: Fiskeriregisteret

Nummer i fiskeriregisteret har formen bokstav-tall-bokstav, for eksempel N64Ø («Solbris»). Første bokstav tilsvarer fylkesbokstaven som ble brukt på bilskilt fram til omkring 1970. Tallene gis fortløpende til fiskere i hver enkelt kommune, og kan derfor ha forskjellig antall sifre. Til slutt står en eller to bokstaver som angir kommune. Eksempelet N64Ø som er oppgitt viser at dette var fiskefartøy nummer 64 i Øksnes kommune i Nordland.

Småbåtregisteret

Småbåtregisteret ble oppretta av Tollvesenet, men ble i 2005 overført til Redningsselskapet. Hovedformålet med registeret er å kunne identifisere båter som blir funnet drivende, og å kunne gjenfinne stjålne fritidsbåter. Pr. 2015 står omkring en kvart million småbåter i registeret.

Registreringsnummeret er på formen tre bokstaver og tre tall. Båtene får båtkort og skilt eller klistremerke med nummeret.

Det finnes ogå en del småbåter som ble registrert hos politiet før småbåtregisteret ble oppretta. De har et registreringsnummer bestående av en fylkesbokstav, tilsvarende bilskilt før omkring 1970, fulgt av et løpenummer.

Småbåter bygd etter 16. juni 1998 skal også ha skrognummer prega inn. Dette er også kjent som CIN (Craft identifivation number). Nummeret sitter på skroget nedafor fenderlista på styrbord side av akterspeilet. Det har formen NO-ABC12345B789, der NO er landskode, ABC er produsentkode, 12345 er båtens serienummer, B er produksjonsmåned (februar), 7 er det siste nummeret i produksjonsårstallet og 89 er de to siste sifrene i modellårstallet.

Småbåter som ikke er radiopliktige, men som har VHF-radio, får et nummer på formen LL1234 i tillegg til eventuelle andre numre.

Seglbåter kan få registreringsnummer fra Kongelig Norsk Seilforening, på formen NOR 12345. Dersom de tilhører en klasse som har eget merke kan de ha merket for klassen etterfulgt av N-123. De kan også ha klassemerke og løpenummer uten nasjonalitetsmerke i seilet.

Redningsselskapets fartøy har merke på formen RS 123, der tallene er løpenummer i rekka av redningsskøyter.

Skipsregistrene

Registreringspliktige skip har registreringsnumre bestående av bokstaver og tall i henhold til landskjennetegna som FN har fastsatt.