Brandvalsagas bestyrerbolig (Lillestrøm)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brandvalsaga og bestyrerboligen i 1879.
Foto: Akershusbasen.
Bygningen ble reist av Brandvalsagas eiere i 1859. Den fulgte med da Lillestrøm Dampsag & Høvleri kjøpte sagbruket i 1880. Fotografi fra 2011.

Brandvalsagas bestyrerbolig ble bygget i 1859 i tilknytning til Brandvalsaga som var Lillestrøms første sagbruk. Den var også distriktets første sag drevet med dampmaskin. Bruksbestyreren og hans familie bodde i boligen, og her var også sagbrukets driftskontor. Da Lillestrøm Dampsag og Høvleri kjøpte sagbruket i 1880, fulgte bestyrerboligen med. Dette var det første huset i Lillestrøm som ble bygget i sveitserstil, en staselig bygning som sto i kontrast til arbeiderboligene som etter hvert ble etablert i området.

Bruksskolelokale i andre etasje

I 1863 ble husets andre etasje tatt i bruk som skole til Lillestrøm Brugsskole sto ferdig i 1876. I denne perioden steg elevtallet fra 59 til 198. Her gikk ikke bare sagbruksarbeidernes barn, men også alle andre barn i Lillestrøm siden den første offentlige skolen, Kirkegatens skole ikke ble ferdig før i 1887. I tillegg til bruksbestyreren og hans familie bodde bruksskolelæreren med sin familie og en tjenestepike i huset. I følge folketellingen i 1865 [1] bodde det 17 mennesker i boligen.

Nye funksjoner

Da Lillestrøm Dampsag & Høvleri brant i 1965, fikk boligen en annen funksjon. Skedsmo kommune kjøpte huset, og det ble først leid ut til et sykkelverksted i første etasje, og i andre etasje var det utleieboliger. Etter noen år som lokale for kunstneren Petar Tale ble boligen totalrenovert. Det benyttes i 2019 til utstillingslokale for ulike kunstnere.

Beliggenhet

Huset ligger i Sagparken som er Skedsmo kommunes tusenårssted. Her ligger flere bygninger som forteller om deler av kommunens historie: Lurkahuset, Dampmaskinbygningen og Lillestrøm Arbeidersamfund. Flomvollen med gang- og sykkelveg går gjennom området.

Kilder og litteratur

Fotnote

  1. Helgesens hus ved Brandvold Dampsag, også Sørum ø. Grorud i folketelling 1865 for Skedsmo prestegjeld fra Digitalarkivet