Bratsberg

Bratsberg var en herregård i Gjerpen, i dag i Skien kommune. Den var på 1500-tallet sete for lensherren i Skiensysla, og er opphavet til navnet Bratsberg len og senere Bratsberg amt, som i 1919 ble til Telemark fylke. Den eneste bevarte delen av bebyggelsen er rester av ei kryptkirke på Kapittelberget. Den befinner seg trolig noen hundre meter sørvest for selve gårdstunet. Høydedraget gården lå på befinner seg bare rundt en kilometer fra dagens bykjerne i Skien, og har fra slutten av 1800-tallet blitt kraftig utbygd.

Bratsberg
Først nevnt: 1100-tallet
Sokn: Gjerpen
Fylke: Vestfold og Telemark
Kommune: Skien
Type: Herregård/setegård, embetsgård

Gården er kjent tilbake til 1100-tallet. Den første eieren vi kjenner navnet på var Dag Eilivsson, som var lendmann under Magnus Berrføtt og Sigurd Jorsalfare. Hans sønn Gregorius Dagsson tok over gården. Da Gregorius under borgerkrigene slutta seg til Inge Krokrygg, overfalt Øystein Haraldsson gården og brant alle hus der. Gregorius og hans menn hadde fått et forvarsel, og klarte å flykte lenger inn i landet. Etter at Gregorius falt i 1171 tok sønnen Gunnar Gregoriusson over. Med ham døde slekta ut, og vi vet ikke hvem som eide gården på 1200-tallet.

Omkring 1300 hadde gården blitt krongods, og den ble embetsbolig for sysselmannen i Skiensysla. I 1398 ble den lagt under Gimsøy kloster - forøvrig et kloster som ble grunnlagt av slekta til Gregorius Dagsson, med hans søster Baugeid Dagsdotter som første abbedisse. Etter sekularisering av klosteret i 1520-åra gikk gården tilbake til kronen. Sysselmannen bodde en tid på klosteret, men da det ble ødelagt av brann i 1546 flytta de over til Bratsberg. Flere lensherrer - som ble den nye tittelen i dansketid - valgte å bo andre steder, siden gården var i dårlig forfatning.

Gården ble solgt til Jørgen Bjelke i 1662; han hadde gått av som lensherre i Bratsberg året før. Han solgte det videre, og fra 1666 var admiral Cort Adeler eier. Bratsberg hadde lenge rettigheter som setegård, men dette forsvant da Didrich von Cappelen, eidsvollsmannen, kjøpte den i 1823. Hans svigersønn Christopher H. Blom tok over da von Cappelen døde i 1828, og hans etterslekt eide Bratsberg til 1909. Da siste Blom på gården døde i 1909 hadde han allerede solgt unna store deler av jordveien. Viggo Ullmann, som ble amtmann i Bratsberg amt i 1909, planla å bosette seg der, men døde i 1910 uten å ha rukket å flytte. Amtet tok da over bygningene. Hovedbygningen hadde en tid vært brukt som herredshus for Gjerpen herred. Den brant i 1911, og ble ikke gjenreist. Selve tuneiendommen ble sletta fra grunnboka før 1950.

Litteratur og kilder