Briksdalsbreen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Briksdalsbreens front 1882
Foto: Fra Yngvar Nielsens "Rundt Norge. Fra Tistedal til Jakobselven
Foss ved Melkevollsbrren 1882.
Foto: Fra Yngvar Nielsens "Rundt Norge. Fra Tistedal til Jakobselven
Annonse for Yris hotell - og for Briksdalsbreen 1914
Foto: KNA håndbok 1914

Briksdalsbreen[1] er en brearm av Jostedalsbreen innenfor Jostedalsbreen nasjonalpark. Briksdalsbreen ligger på nordsiden av Jostedalsbreen, i Briksdalen, innerst i Oldedalen i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Briksdalsbreens topp ligger ca. 1900 moh og endte i Briksdalsbrevatnet 346 moh. (frem til 2008).

Årlige frontmålinger er gjort siden 1900. Breen hadde framstøt rundt 1910 og 1930, men trakk seg tilbake ca 800 meter mellom 1932 og 1951. Briksdalsbrevannet kom fram i denne perioden. Brefronten har hatt flere framstøt og perioder med tilbakegang. Ved et framstøt mellom 1987 og 1997 ble vannet igjen helt dekket av breen. Etter 1999 trakk breen seg raskt tilbake slik at vannet i 2008 var fullstendig brefritt. Målingene gjøres av NVE.

Breen har vært et kjent turistmål siden 1800-tallet og trekker årlig 300 000 besøkende.

Briksdal fjellstove 3 km nedenfor breen har eksistert siden 1891, med matutsalg og overnatting for turister.

1868: John R. Campbell om Oldedalen og Briksdalsbreen[2]

"Den tredje Dal, den ovenfor Olden (hvor der ikke er noget Gjæstgiversted), er den skjønneste af de tre, og man behøver to eller tre Dage til at undersøge den. (Man kan sove paa en Bondegaard). Melkevoldsbræ kommer størknende ned ad Svælget i den øverste Ende af Dalen, og der er to andre Bræer i Kløfter pa venstre Side. En af dem, Brixdalsbræ, er den reneste Isbræ, jeg nogensinde har seet. Paa Grund af at Fjeldet har sin bratteste Skraning paa Vestsiden, er Iskløfterne her korte, og Isbræernes nederste Ende temmlig tvært afskaarne og sønderrevet i et Chaos af Sprækker. Der er ikke meget Moraine at see paa deres Overflade, men Affaldet for Enden bedækker en betydelig Landstrækning i Længden. Mange af de høie Fjeldtoppe her i Egnen har meget dristige Omrids, navnlig en ved Navn St. Cecilias Krone, som jeg besteg."

1875: Abelstedts "Lomme-Reiseroute"

"Fra Fjeldeene har man Anledning til at iagttage en hel Del Snebræer, ligesom man , om man tager ind til Loen, vil kunne gjøre Bekjendtskab med den bekjendte Lodalskaupe, en av Norges høieste Fjeldtinder, og komme ind til Olden, hvorfra man kan fare over Jostedalsbræen til Sogn, efterat have fulgt Dalen ligetil Brixdalen og videre opover." [3]

1878: 105 Fremmede til breen

«Brixdalsbræen i Olden:

Eieren af den afsides beliggende Gaard Brixdalen øverst i Oldedalen har sendt "Fjdns. Bld". følgende meddelelse:

For 20 Aar siden var det en stor Sjeldenhed, at nogen Reisende besøgte Brixdalsbræen; men i de sidste Aar er de Besøgendes Antal voxet betydeligt; i 1878 var her saaledes 105 Fremmede oppe, hvoraf mange har nedlagt sine Navne i en Flaske under Bræen. Sidste Aar kom jeg til at tænke paa, at det vilde være interessant at faa vite, hvor disse Besøgende kom fra, og jeg har derfor gjort nøiagtigere Optegnelser. Det fremgaar af disse, at her i 1879 var 68 Herrer og 42 Damer paa Besøg op til Bræen af disse var der 7 Svensker, 3 Danske, 10 Englændere, 9 Tydskere, 2 Franskmænd, 1 Amerikaner og Resten Noedmænd.»[4]

1883: Melding om breturisme[5]

"Fra Nordfjord skrives til Nord. Bergh. Amtst.: Der har ikke nogensinde været saa fuldt af Reisende som isommer. Mest har det været Engelskmænd. Til Bræerne har der været stor Trafik, og en god Skilling at tjene. Iaar havde de Reisende lagt sin Ælsk paa Kjendalsbræen i Loen; den vældige og berømte Brixdalsbræ i Olden er saaldes kommet ud af Moden. Det kommer vel deraf at Veien er længere og derfor besværligere at reise paa en dag. Til næste Aar faar vi Stordampskiberne to Gange om Ugen, og da skal der vel blive endda flere Reisende end iaar, saa far vi haabe; thi de Reisende lægger mange Pænge igjen i Bygden".

1884: Turistforeningen støtter vei og bro i Briksdal[6]

"Af de til Veiforbedring og bro over Brigsdalselven bevilgede Kr. 100.00 er et Beløb af Kr. 70.00 forskudsvis udbetalt til Hr. Lærer Jacob S. Muri. Om Resultatet af de stedfundne Arbeider har man endnu ikke modtaget Underretning, imidlertid tør man vel tro, at Arbeiderne vil tilendebringes i Vaar eller Sommer."

Uhell og ulykker

Aktivt friluftsliv, i tidlig pionertid eller i nyere tid, har en viss risiko ved seg. Heldigvis går det oftest bra. Men gjennom årene har det vært enkelte tilfeller som har vært særlig dramatiske eller tragiske. Enkelte minner samles her.

I august 1870 faller amerikaneren Wright i elva og omkommer. Dette hendte i forbindelse med kryssing av elva over en stokkebro der Wright, etter å ha gått over, snubler da han vil sjekke noen stokker.

Utklipp og minner

Referanser

  1. Tekst hentet fra Wikipedia.no pr 2/10/2015
  2. Den Norske Rigstidende 19/8 1868
  3. J. Chr. Abelsted: "Lomme-Reiseroute for 1875", 1875
  4. Bergen Adressecontoirs Efterretninger 15/1 1880
  5. Bergens Adressecontoirs Efterretninger 28/9 1883
  6. Aftenposten 26/4 1884