Bybrannen i Oslo 1456

Bybrannen i Oslo 1456 var en omfattende brann i middelalderens Oslo. Den er nevnt i kildene, men kommer så vagt fram at det er en viss tvil om når den fant sted; 1453 er en mulighet, men man lander oftest på 1456.

Det er funnet et brannlag som er datert til ca. 1450 som må stamme fra denne brannen. Ut fra det vet man at brannen ødela en lang rekke med småhus. Med den varmeutvikling som må ha blitt av dette er det grunn til å tro at den kan ha spredd seg over en betydelig del av byen. Det er ikke nevnt at noen kirker, klostre eller andre store bygninger fikk skader.

Brannen er et vendepunkt i det arkeologiske materialet. Etter denne tid begynner Oslos siste utviklingsfase før brannen i 1624. Rett nok kom det flere branner imellom disse, men det er fra midten av 1400-tallet at det blir vanskeligere å dokumentere hustyper i området. Dette skyldes dels bevaringsforholdene som er dårligere så høyt opp i bakken, og dels at man kan ha gått grundigere til verks med å rydde etter branner, mens man før stort sett bygde rett på de nedbrente restene.

Kilder